Encyklopedie čs. alternativní scény
do roku 1993

Ladislav Ašenbrener a kol.Metodické pokyny

o TERMINOLOGIE

o ZAŘAZOVÁNÍ KAPEL

Do encyklopedie se zařazují ty kapely, který mají prokazatelný vztah k předrevoluční alternativní scéně. Není nutné, aby vznikly před rokem 1989, avšak musí se k němu nějak vázat. Přibližné období je vymezeno na 1978 - 1989, s přihlédnutím k období 1990 - 1992. Nezařazují se čistě matalové kapely.

o INFORMACE O KAPELE

i. Název kapely

Volí se takový název, který kapela používala a pod kterým se prezentovala. Pokud používala názvů více, volí se ten, který převažoval. Pokud nelze určit, který z názvů převažoval nebo není jasné, který z názvů kapela používala, volí se název nezkrácený v plném znění.

ii. Oblast působení

Volí se místo bydliště hráčů a domácí město kapely. Pokud jsou členové z měst, které jsou od sebe nezanedbatelnou vzdálenost, uvedou se i tyto města. Pokud jsou členové kapely z různých měst, které jsou od sebe nezanedbatelnou vzdálenost a není známo, které město bylo domácím městem kapely, uvedou se všechny města bydliště členů.

iii. Styl

A) Jako hudební styl se uvádí ten styl, který u kapely převažoval v dané období.

B) Pokud měla kapela více období, které lze od sebe jednoznačně odlišit (např. stylem i sestavou nebo velkou přestávkou ve hraní), uvedou se všechny styly v pořadí souhlasně s obdobím, kdy ho hráli, podle bodu A.

Příklad k bodu B):

Základní hudební styly se uvádí tyto:

Pokud nelze objektivně rozhodnout o stylu kapely, nebo měla kapela tak osobitý styl, že by bylo vhodné ho uvést jako samostatný vlastní styl, uvádí se styl alternativa.

iv. Období

Volí se období aktivního působení kapely. Pokud jsou v období pauzy, po které kapela aktivně nevystupovala a uváděla svůj status jako nehrající, uvedou se všechny pauzy. Pokud jsou v období pauzy, po které kapela sice aktivně nevystupovala, avšak občasně vystoupila, uvedese se období celé.

o INFORMACE O NAHRÁVCE

i. Název nahrávky

Pokud je nahrávka zařazena v sekci "Album", "Singl" nebo "Kompilace", volí se jako jméno oficiální název vydaného alba (singlu, kompilace). Pokud je nahrávka zařazena v sekci "Demo", volí se pracovaní název dema. Pokud není znám název dema, volí se název "Demo". Pokud je nahrávka zařazena v sekce "Live" volí se název "Live" + místo hraní. Pokud není místo hraní známo, volí se pouze Live. Pokud nelze určit ani typ nahrávky, volí se "?".

ii. Rok nahrávky

Rok nahrávky se volí rok nahrání. Pokud se jedná o kompilaci složenou z různých desek, potom se uvádí rok prvního vydání. U kompilace nahrané jako běžné album se uvádí rok nahrání. U nahrávky živého vystoupení se uvádí rok, a pokud je znám konkrétní datum, potom i den a měsíc. Pokud není rok nahrání ani vydání znám, volí se "?".

iii. Typ nahrávky

Typ nahrávky se volí jako:

iv. Pořadí hráčů

Jako první se uvede lídr, vedoucí kapely nebo hlavní zpěv. Po něm následují klávesy, kytara, baskytara a nakonec bicí. Poté následují ostatní nástroje, např. saxofon, trubka, klarinet. Poté se uvádí samostatné sborové zpěvy a nakonec doplňující nástroje, např. hlukové plochy. Pokud se nahrávky zůčastnili hosté, kteří odehráli jen několik písniček, řadí se na konec ve stejném pořadí jako základ kapely. Pokud nejsou jména známa, volí se "?". U Kompilací se složení neuvádí, v případě potřeby je možné zmínit informace o sestavě v dodatečných informacích.

v. Zpěv, sbor, vokály

Zpěv se uvádí u toho člena kapely, který sólově odzpíval alespoň jednu písničku z nahrávky, nebo její podstatnou část. Sbor se uvádí u člena kapely, který se zapojil do sborového zpěvu, avšak sólově žádnou písničku neodzpíval. Vokály se uvádí tam, kde se pomocí hlasivek vytvářejí hudební plochy bez konkrétního textu.

vi. Hudba, texty, aranžmá

U informací se uvádí autorství hudby, textů a aranžmá v tomto pořadí. Uvádí se mezi hráčským obsazením a dodatečnými informacemi. Pokud není autorství známo nebo se předpokládá, že patří celé kapele, uvede se jako autor název kapely. Pokud je informace u více částí shodná, uvádí se na jeden řádek, např. hudba, texty, aranžmá: Jméno. Autorství u převzaté skladby se uvádí původní autor pouze tehdy, pokud byla zachována původní melodie hudby kompletní nebo jen s drobnými úpravami, jinak se uvádí autorství interpreta.

Autorství se uvádí takto: (číslo skladby) Jméno, (číslo skladby) Jméno atd. Jako číslo skladby se může uvést i rozsah, např (2,4-7) Jméno, (3,9,10) Jméno atd. Pořadí je vzestupné podle prvního čísla v závorce.

vii. Dodatečné informace

U nahrávky se informuje o datu a místu nahrání, datu a společnosti všech vydání a výčet nosičů, na kterém bylo album vydáno. U neoficiálně vydaných dem se informuje o datu a místu nahrání a datu neoficiálního vydání. U záznamu koncertu se informuje o datu a místu nahrání a způsobu vydání. Informace o vydávající společnosti se píše v činném rodě, např. "Nahráno v prosinci 1984 v Brně, vydala firma XY records jako MC a LP." Pokud nahrávka nebyla oficiálně vydána, uvede se "Oficiálně nevydáno". U kompilací se navíc uvádí i stručné informace o kapelách, které jsou na kompilaci zařazené a které nemají samostatné heslo v encyklopedii.

viii. Jména osob, nahrávek a kapel

Uvádí se plná jména v základním tvaru bez zdrobnělin, domácích názvů a přezdívek. Přezdívka je povolena pouze v případě, kdy není známo pravé jméno. Přezdívka se vždy uvádí do uvozovek.

o TEXTY K NAHRÁVCE

Texty se píší bez interpunkčních ynamének a velkých písmen. Výjimkou je text, který je koncipován jako mluvené slovo a patří k textu. Povolen je pouze otazník tam, kde je zřejmá otázka. Za otazníkem je vždy malé písmeno. Text se dělí do slok, každá sloka začíná velkým písmenem.

V textu se používají tyto symboly:

V textu se dále používají vysvětlující komentáře. Vysvětlující komentáře jsou vždy uvedeny v závorce a začínají malým písmenem. Používají se pouze v předem určené situaci:

(LA)


2005 - 2016