Encyklopedie

československé alternativní scény

1968 - 1993

Autor: Ladislav Ašenbrener

Rozcestník > Píseň >

Proč mi ovinuješ

Ivo Horák / Zdeněk Sotolář

Prokazatelně zaznamenaná na nahrávkách

Typ nahrávky Nápověda Jméno Zvýraznění / Zobrazení
L 1. Odvážní bobříci - Kompletní repertoár 1981 - 1982 (1981 - 1982, 14.)
L 2. Odvážní bobříci - Kompletní repertoár 1981 - 1982 (1981 - 1982, 24.)

Textová kritika

Přehled zaznamenaných mutací 🠻

Sloka 2[1,2] ⨯ [2,2] ⚬
⮩ verše[1,1] ⨯ [2,2] ● , [1,3] ⨯ [2,4] ● , [1,6] ⨯ [2,7] ● , [2,2] ⨯ [1,3] ●

Zaznamenaný text

1:
2:
1:
2:

1:
2:Proč mi ovinuješ
kolem krku perly
cožpak jsem svině?

Nikoli jsi dívka
Nikoli jsi zeď
mladá a slabá
tvrdá a čedá
a tohle je jen
červená kravata
navlečenej drát

Proč mi ovinuješ
kolem krku provaz
cožpak jsem Jidáš?

Nikoli jsi dívka
mladá a slabá
a tohle je jen
červená kravata

Proč mi ovinuješ
kolem krku paže
cožpak jsem děvka?

Nikoli jsi oběť
milá
a tohle je jen
moje zbraň

2●
1●
2●
1●

2●
1●1. Kompletní r. . .981 - 1982, 14.)

Proč mi ovinuješ
kolem krku perly
cožpak jsem svině?

Nikoli jsi dívka

mladá a slabá

a tohle je jen
červená kravata


Proč mi ovinuješ
kolem krku provaz
cožpak jsem Jidáš?

Nikoli jsi dívka
mladá a slabá
a tohle je jen
červená kravata

Proč mi ovinuješ
kolem krku paže
cožpak jsem děvka?

Nikoli jsi oběť
milá
a tohle je jen
moje zbraň[2⚬], 2●

2●


2●
2. Kompletní r. . .981 - 1982, 24.)

Proč mi ovinuješ
kolem krku perly
cožpak jsem svině?


Nikoli jsi zeď

tvrdá a čedá
a tohle je jen

navlečenej drát

Proč mi ovinuješ
kolem krku provaz
cožpak jsem Jidáš?

Nikoli jsi dívka
mladá a slabá
a tohle je jen
červená kravata

Proč mi ovinuješ
kolem krku paže
cožpak jsem děvka?

Nikoli jsi oběť
milá
a tohle je jen
moje zbraň[1⚬],
1●

1●


1●