Encyklopedie

československé alternativní scény

1968 - 1993

Autor: Ladislav Ašenbrener

Rozcestník > Píseň >

Skvrnitá hyena

Martin Lukáš / Jan Balabán

Prokazatelně zaznamenaná na nahrávkách

Typ nahrávky Nápověda Jméno Zvýraznění / Zobrazení
L 1. Masomlejn - Live Olomouc (1986, 6.)
L 2. Masomlejn - Mikuláš 86 (1987, 6.)
L 3. Masomlejn - Demo (1987, 9.)
L 4. Masomlejn - Rockfest 88 (1988, 8.)
L 5. Masomlejn - Live Olomouc (1988, 7.)
L 6. Masomlejn - Paměti plešatýho kozla (1989, 8.)

Textová kritika

Přehled zaznamenaných mutací 🠻

Sloka 1[1,1] ⨯ [2,1] ⚬ , [2,1] ⨯ [3,1] ⚬ , [2,1] ⨯ [4,1] ⚬ , [2,1] ⨯ [5,1] ⚬ , [2,1] ⨯ [6,1] ⚬
⮩ verše[1,3] ⨯ [2,4] ● , [3,3] ⨯ [2,4] ● , [4,3] ⨯ [2,4] ● , [5,3] ⨯ [2,4] ● , [6,3] ⨯ [2,4] ●
Sloka 2[1,2] ⨯ [2,3] ● , [3,2] ⨯ [2,3] ● , [4,2] ⨯ [2,3] ● , [5,2] ⨯ [2,3] ● , [6,2] ⨯ [2,3] ●
Sloka 6[1,6] ⨯ [3,6] ⚬ , [2,6] ⨯ [3,6] ⚬ , [3,6] ⨯ [4,6] ⚬ , [3,6] ⨯ [5,6] ⚬ , [3,6] ⨯ [6,6] ⚬
⮩ verše[1,4] ⨯ [3,4] ⚬ , [2,4] ⨯ [3,4] ⚬ , [3,4] ⨯ [4,4] ⚬ , [3,4] ⨯ [5,4] ⚬ , [3,4] ⨯ [6,4] ⚬
Sloka 7[1,7] ⨯ [3,7] ⚬ , [1,7] ⨯ [4,7] ⚬ , [1,7] ⨯ [5,7] ⚬ , [1,7] ⨯ [6,7] ⚬ , [2,7] ⨯ [3,7] ⚬ , [2,7] ⨯ [4,7] ⚬ , [2,7] ⨯ [5,7] ⚬ , [2,7] ⨯ [6,7] ⚬
⮩ verše[3,3] ⨯ [1,4] ● , [3,3] ⨯ [2,4] ● , [4,3] ⨯ [1,4] ● , [4,3] ⨯ [2,4] ● , [5,3] ⨯ [1,4] ● , [5,3] ⨯ [2,4] ● , [6,3] ⨯ [1,4] ● , [6,3] ⨯ [2,4] ●

Zaznamenaný text1,3,4,5,6:
2:


1,3,4,5,6:
1,3,4,5,6:
1,3,4,5,6:
1,3,4,5,6:

2:
2:
1,2,4,5,6:
3:3,4,5,6:
1,2:Skvrnitá hyena
bez bázně a hany
chodí po ulici
po ulici chodí
a všichni ji zdraví

Skvrnitá hyena
živým neublíží
skvrnitá hyena
do oken nahlíží

Skvrnitá hyena
živým neublíží

A ty se ji bojíš
a to není třeba
žere jen odpadky
je to její chleba...

Slídíte mě kdo leží
vidí ho k němu běží

Odtáhne ho někam
kde je klid a ticho
a tam si s ním napce
svoje tlusté břicho...
svoje tlustý břicho...

Skvrnitá hyena
bez bázně a hany
chodí po ulici
po ulici chodí
a všichni ji zdraví

Dáme si s ní rande
a to není třeba
sama si nás najde
je to její chleba...2●
1,3,4,5,6●


[2●]
[1,3,4,5,6●]

3,4,5,6⚬
3,4,5,6⚬1,2●
3,4,5,6●1. Live Olomouc (1986, 6.)

Skvrnitá hyena
bez bázně a hany
chodí po ulici

a všichni ji zdraví

Skvrnitá hyena
živým neublíží
skvrnitá hyena
do oken nahlíží
A ty se ji bojíš
a to není třeba
žere jen odpadky
je to její chleba...

Slídíte mě kdo leží
vidí ho k němu běží

Odtáhne ho někam
kde je klid a ticho
a tam si s ním napce
svoje tlusté břicho...

Skvrnitá hyena
bez bázně a hany

po ulici chodí
a všichni ji zdraví

Dáme si s ní rande
a to není třeba
sama si nás najde
je to její chleba...[2⚬]

2●[2●][3⚬]


3⚬

[3,4,5,6⚬]


3,4,5,6●2. Mikuláš 86 (1987, 6.)

Skvrnitá hyena
bez bázně a hany

po ulici chodí
a všichni ji zdraví


Skvrnitá hyena
živým neublíží

A ty se ji bojíš
a to není třeba
žere jen odpadky
je to její chleba...

Slídíte mě kdo leží
vidí ho k němu běží

Odtáhne ho někam
kde je klid a ticho
a tam si s ním napce
svoje tlusté břicho...

Skvrnitá hyena
bez bázně a hany

po ulici chodí
a všichni ji zdraví

Dáme si s ní rande
a to není třeba
sama si nás najde
je to její chleba...[1,3,4,5,6⚬]


1,3,4,5,6●[1,3,4,5,6●]


[3⚬]


3⚬

[3,4,5,6⚬]


3,4,5,6●3. Demo (1987, 9.)

Skvrnitá hyena
bez bázně a hany
chodí po ulici

a všichni ji zdraví

Skvrnitá hyena
živým neublíží
skvrnitá hyena
do oken nahlíží
A ty se ji bojíš
a to není třeba
žere jen odpadky
je to její chleba...

Slídíte mě kdo leží
vidí ho k němu běží

Odtáhne ho někam
kde je klid a ticho
a tam si s ním napce
svoje tlustý břicho...

Skvrnitá hyena
bez bázně a hany
chodí po ulici

a všichni ji zdraví

Dáme si s ní rande
a to není třeba
sama si nás najde
je to její chleba...[2⚬]

2●[2●][1,2,4,5,6⚬]


1,2,4,5,6⚬

[1,2⚬]

1,2●
4. Rockfest 88 (1988, 8.)

Skvrnitá hyena
bez bázně a hany
chodí po ulici

a všichni ji zdraví

Skvrnitá hyena
živým neublíží
skvrnitá hyena
do oken nahlíží
A ty se ji bojíš
a to není třeba
žere jen odpadky
je to její chleba...

Slídíte mě kdo leží
vidí ho k němu běží

Odtáhne ho někam
kde je klid a ticho
a tam si s ním napce
svoje tlusté břicho...

Skvrnitá hyena
bez bázně a hany
chodí po ulici

a všichni ji zdraví

Dáme si s ní rande
a to není třeba
sama si nás najde
je to její chleba...[2⚬]

2●[2●][3⚬]


3⚬

[1,2⚬]

1,2●