Encyklopedie

československé alternativní scény

1968 - 1993

Autor: Ladislav Ašenbrener

Rozcestník > Píseň >

Svět se točí

Stanislav Filip / Karel David, Petr Liška

Prokazatelně zaznamenaná na nahrávkách

Typ nahrávky Nápověda Jméno Zvýraznění / Zobrazení
L 1. Ještě jsme se nedohodli - Ona nová doba (1982 - 1989, 5.)
L 2. Ještě jsme se nedohodli - Ona nová doba (1982 - 1989, 23.)
L 3. Ještě jsme se nedohodli - Ještě jsme se nedohodli (1990, 6.)

Textová kritika

Přehled zaznamenaných mutací 🠻

Sloka 1[2,1] ⨯ [1,2] ● , [3,1] ⨯ [1,2] ●
Sloka 2[1,2] ⨯ [2,3] ● , [1,2] ⨯ [3,3] ●
Sloka 3[2,3] ⨯ [1,4] ● , [3,3] ⨯ [1,4] ●
Sloka 4[1,4] ⨯ [2,5] ● , [1,4] ⨯ [3,5] ●
Sloka 5[2,5] ⨯ [1,6] ● , [3,5] ⨯ [1,6] ●
Sloka 6[1,6] ⨯ [2,8] ● , [1,6] ⨯ [3,9] ●
Sloka 7[1,7] ⨯ [2,8] ● , [1,7] ⨯ [3,9] ●
Sloka 8[2,8] ⨯ [1,10] ● , [2,8] ⨯ [3,9] ●
Sloka 9[3,9] ⨯ [1,10] ●
Sloka 20[1,20] ⨯ [2,8] † , [1,20] ⨯ [3,9] †

Zaznamenaný text

2,3:
2,3:
2,3:
2,3:
2,3:

1:
1:
1:
1:
1:

2,3:
2,3:
2,3:
2,3:
2,3:

1:
1:
1:
1:
1:

2,3:
2,3:
2,3:
2,3:
2,3:

1:
1:
1:
1:
1:

1:
1:
1:
1:
1:

2:

3:
3:
3:
3:
3:
3:

1:
1:
1:
1:
1:

1:
1:
1:
1:
1:

1:
1:
1:
1:
1:

1:
1:
1:
1:
1:

1:
1:
1:
1:
1:

1:
1:
1:
1:
1:

1:
1:
1:
1:
1:

1:
1:
1:
1:
1:

1:
1:
1:
1:
1:

1:
1:
1:
1:
1:

1:

Mother is pissing
father is pissing
Ema is pissing
everybody is pissing
the world is spining

Máma močí
táta močí
Ema močí
všichni močí
svět se točí

Mother is shitting
father is shitting
Ema is shitting
everybody is shitting
the world is puddling

Máma močí
táta močí
Ema močí
proč se točí
všichni močí

Mother is vomiting
father is vomiting
Ema is vomiting
everybody is vomiting
the world is falling

Máma močí
táta močí
Ema močí
a když močí
světem točí

Máma točí
táta točí
Ema točí
kam kdo domočí
světem zatočí

Mother is pissing...

Mother is pissing
father is vomiting
Ema is vomiting
everybody is waiting
the world is spinning 2x
the world is falling 2x

Máma zatočí
táta zatočí
Ema zatočí
jen kdo nemočí
světem netočí

Máma močí
všichni močí
svět se točí
až se domočí
svět se dotočí

Máma kálí
táta kálí
Ema kálí
a když skálí
světem válí

Máma kálí
táta kálí
Ema kálí
proč se válí
všichni kálí

Máma kálí
táta kálí
Ema kálí
a když skálí
světem válí

Máma válí
táta válí
Ema válí
kam kdo dokálí
světem zaválí

Máma zaválí
táta zaválí
Ema zaválí
jen kdo nekálí
světem neválí

Máma kálí
všichni kálí
svět se válí
až se dokálí
svět se doválí

Máma zvrací
táta zvrací
Ema zvrací
všichni zvrací
svět se kácí

Máma zvrací
táta zvrací
Ema zvrací
proč se kácí
všichni zvrací

Máma kálí...

[1●]

[2,3●]

[1●]

[2,3●]

[1●]

[2,3●]

[2,3●]

[1†], [1,3●]

[1†], [1,2●]


[2,3●][2,3†]

1. Ona nová doba (1982 - 1989, 5.)Máma močí
táta močí
Ema močí
všichni močí
svět se točíMáma močí
táta močí
Ema močí
proč se točí
všichni močíMáma močí
táta močí
Ema močí
a když močí
světem točí

Máma točí
táta točí
Ema točí
kam kdo domočí
světem zatočí


Máma zatočí
táta zatočí
Ema zatočí
jen kdo nemočí
světem netočí

Máma močí
všichni močí
svět se točí
až se domočí
svět se dotočí

Máma kálí
táta kálí
Ema kálí
a když skálí
světem válí

Máma kálí
táta kálí
Ema kálí
proč se válí
všichni kálí

Máma kálí
táta kálí
Ema kálí
a když skálí
světem válí

Máma válí
táta válí
Ema válí
kam kdo dokálí
světem zaválí

Máma zaválí
táta zaválí
Ema zaválí
jen kdo nekálí
světem neválí

Máma kálí
všichni kálí
svět se válí
až se dokálí
svět se doválí

Máma zvrací
táta zvrací
Ema zvrací
všichni zvrací
svět se kácí

Máma zvrací
táta zvrací
Ema zvrací
proč se kácí
všichni zvrací

Máma kálí...

[2,3●][2,3●][2,3●]

[2,3●]


[2,3●][2,3✚]

2. Ona nová doba (1982 - 1989, 23.)

Mother is pissing
father is pissing
Ema is pissing
everybody is pissing
the world is spiningMother is shitting
father is shitting
Ema is shitting
everybody is shitting
the world is puddlingMother is vomiting
father is vomiting
Ema is vomiting
everybody is vomiting
the world is falling

Mother is pissing...
[1●][1●][1●]

[1✚], [1,3●]


3. Ještě jsme se nedohodli (1990, 6.)

Mother is pissing
father is pissing
Ema is pissing
everybody is pissing
the world is spiningMother is shitting
father is shitting
Ema is shitting
everybody is shitting
the world is puddlingMother is vomiting
father is vomiting
Ema is vomiting
everybody is vomiting
the world is fallingMother is pissing
father is vomiting
Ema is vomiting
everybody is waiting
the world is spinning 2x
the world is falling 2x

[1●][1●][1●][1✚], [1,2●]