Encyklopedie

československé alternativní scény

1968 - 1993

Autor: Ladislav Ašenbrener

Rozcestník > Píseň >

Bantuki

Home made / Home made

Prokazatelně zaznamenaná na nahrávkách

Typ nahrávky Nápověda Jméno Zvýraznění / Zobrazení
L 1. Home made - Live Trenčín (1984, 4.)
L 2. Home made - Live Trenčín (1984, 1.)
L 3. Home made - Skúška (1984, 3.)
L 4. Home made - 20 roků CH.V.M. (1980 - 1990, 17.)

Textová kritika

Přehled zaznamenaných mutací 🠻

Sloka 4[1,4] ⨯ [3,4] ⚬ , [2,4] ⨯ [3,4] ⚬ , [3,4] ⨯ [4,4] ⚬
⮩ verše[1,3] ⨯ [3,3] ⚬ , [2,3] ⨯ [3,3] ⚬ , [3,3] ⨯ [4,3] ⚬
Sloka 5[1,5] ⨯ [3,6] ● , [2,5] ⨯ [3,6] ● , [4,5] ⨯ [3,6] ●

Zaznamenaný text


1,2,4:
3:


1,2,4:
1,2,4:
1,2,4:
1,2,4:

3:
3:
3:
3:


Keď si ja oblečiem bantuki
vyzerám ako ten bezruký
čakám už na ďalšie vianoce
celý sa do bantúch zamocem

Bantuki bantuki rád vás mám
v záhrade si o vás zaspievam
bantuki bantuki milujem
odteraz bantuki už len chcem

Bantuki zodral som na päte
ako mi bez nich je neviete
bez bantúk nežijem nedýcham
telo len živorí umieram

Bantuki bantuki rád vás mám
v záhrade si o vás zaspievam
bantuki bantuki lovujem
bantuki bantuki milujem
odteraz bantuki už len chcem

Bantuki z tesilu novučké
priniesli vianoce celučké
po záhrade prechádzam ako pán
v záhrade obdivujem nový kras

Bantuki zodral som na päte
ako mi bez nich je neviete
bez bantúk nežijem nedýcham
telo len živorí umieram

Bantuki bantuki rád vás mám
v záhrade si o vás zaspievam
bantuki bantuki milujem
odteraz bantuki už len chcem


3,4⚬
3,4⚬


[3●]
[1,2,4●]

1. Live Trenčín (1984, 4.)

Keď si ja oblečiem bantuki
vyzerám ako ten bezruký
čakám už na ďalšie vianoce
celý sa do bantúch zamocem

Bantuki bantuki rád vás mám
v záhrade si o vás zaspievam
bantuki bantuki milujem
odteraz bantuki už len chcem

Bantuki zodral som na päte
ako mi bez nich je neviete
bez bantúk nežijem nedýcham
telo len živorí umieram

Bantuki bantuki rád vás mám
v záhrade si o vás zaspievam
bantuki bantuki lovujem
odteraz bantuki už len chcem

Bantuki z tesilu novučké
priniesli vianoce celučké
po záhrade prechádzam ako pán
v záhrade obdivujem nový kras


Bantuki bantuki rád vás mám
v záhrade si o vás zaspievam
bantuki bantuki milujem
odteraz bantuki už len chcem


[3⚬]

3⚬


[3●]


2. Live Trenčín (1984, 1.)

Keď si ja oblečiem bantuki
vyzerám ako ten bezruký
čakám už na ďalšie vianoce
celý sa do bantúch zamocem

Bantuki bantuki rád vás mám
v záhrade si o vás zaspievam
bantuki bantuki milujem
odteraz bantuki už len chcem

Bantuki zodral som na päte
ako mi bez nich je neviete
bez bantúk nežijem nedýcham
telo len živorí umieram

Bantuki bantuki rád vás mám
v záhrade si o vás zaspievam
bantuki bantuki lovujem
odteraz bantuki už len chcem

Bantuki z tesilu novučké
priniesli vianoce celučké
po záhrade prechádzam ako pán
v záhrade obdivujem nový kras


Bantuki bantuki rád vás mám
v záhrade si o vás zaspievam
bantuki bantuki milujem
odteraz bantuki už len chcem


[3⚬]

3⚬


[3●]


3. Skúška (1984, 3.)

Keď si ja oblečiem bantuki
vyzerám ako ten bezruký
čakám už na ďalšie vianoce
celý sa do bantúch zamocem

Bantuki bantuki rád vás mám
v záhrade si o vás zaspievam
bantuki bantuki milujem
odteraz bantuki už len chcem

Bantuki zodral som na päte
ako mi bez nich je neviete
bez bantúk nežijem nedýcham
telo len živorí umieram

Bantuki bantuki rád vás mám
v záhrade si o vás zaspievam
bantuki bantuki milujem
odteraz bantuki už len chcem


Bantuki zodral som na päte
ako mi bez nich je neviete
bez bantúk nežijem nedýcham
telo len živorí umieram

Bantuki bantuki rád vás mám
v záhrade si o vás zaspievam
bantuki bantuki milujem
odteraz bantuki už len chcem


[1,2,4⚬]

1,2,4⚬[1,2,4●]

4. 20 roků CH.V.M. (1980 - 1990, 17.)

Keď si ja oblečiem bantuki
vyzerám ako ten bezruký
čakám už na ďalšie vianoce
celý sa do bantúch zamocem

Bantuki bantuki rád vás mám
v záhrade si o vás zaspievam
bantuki bantuki milujem
odteraz bantuki už len chcem

Bantuki zodral som na päte
ako mi bez nich je neviete
bez bantúk nežijem nedýcham
telo len živorí umieram

Bantuki bantuki rád vás mám
v záhrade si o vás zaspievam
bantuki bantuki lovujem
odteraz bantuki už len chcem

Bantuki z tesilu novučké
priniesli vianoce celučké
po záhrade prechádzam ako pán
v záhrade obdivujem nový kras


Bantuki bantuki rád vás mám
v záhrade si o vás zaspievam
bantuki bantuki milujem
odteraz bantuki už len chcem


[3⚬]

3⚬


[3●]