Encyklopedie

československé alternativní scény

1968 - 1993

Autor: Ladislav Ašenbrener

Rozcestník > Píseň >

Hele, hele!

Michal Ambrož / Michal Ambrož

Prokazatelně zaznamenaná na nahrávkách

Typ nahrávky Nápověda Jméno Zvýraznění / Zobrazení
L 1. Jasná páka - Od začátku do konce (1981 - 1983, 30.)
L 2. Jasná páka - Live (1983, 3.)
L 3. Jasná páka - Czech! Till now you were alone (1984, 16.)

Textová kritika

Přehled zaznamenaných mutací 🠻

Sloka 2[1,2] ⨯ [3,2] ⚬ , [2,2] ⨯ [3,2] ⚬
⮩ verše[1,5] ⨯ [3,6] ● , [1,8] ⨯ [3,9] ● , [2,5] ⨯ [3,6] ● , [2,8] ⨯ [3,9] ●

Zaznamenaný text

1,2:
3:

1,2:
3:

Hele hele
koukej támhle
kde?
dávejte pozor
něco sem jde
co to je?
3x

Hele hele
koukej támhle
kde?
dávejte pozor
něco tu je
zase to jde
co to je?
6x
2x

3●
1,2●

3●
1,2●

1. Od začátku . . .981 - 1983, 30.)

Hele hele
koukej támhle
kde?
dávejte pozor
něco sem jde
co to je?
3x

Hele hele
koukej támhle
kde?
dávejte pozor
něco tu je

co to je?
6x
[3⚬]3●


3●


2. Live (1983, 3.)

Hele hele
koukej támhle
kde?
dávejte pozor
něco sem jde
co to je?
3x

Hele hele
koukej támhle
kde?
dávejte pozor
něco tu je

co to je?
6x
[3⚬]3●


3●


3. Czech! Till. . .lone (1984, 16.)

Hele hele
koukej támhle
kde?
dávejte pozor
něco sem jde
co to je?
3x

Hele hele
koukej támhle
kde?
dávejte pozor

zase to jde
co to je?

2x[1,2⚬]
1,2●


1,2●