Encyklopedie

československé alternativní scény

1968 - 1993

Autor: Ladislav Ašenbrener

Rozcestník > Píseň >

Choroba

Bez ladu a skladu / Bez ladu a skladu

Prokazatelně zaznamenaná na nahrávkách

Typ nahrávky Nápověda Jméno Zvýraznění / Zobrazení
L 1. Bez ladu a skladu - Live Bratislava (1986, 3.)
L 2. Bez ladu a skladu - Live Trenčín (1986, 6.)
L 3. Bez ladu a skladu - Live! (1986, 4.)

Textová kritika

Přehled zaznamenaných mutací 🠻

Sloka 1[1,1] ⨯ [2,1] ⚬ , [2,1] ⨯ [3,1] ⚬
⮩ verše[1,4] ⨯ [2,5] ● , [3,4] ⨯ [2,5] ●

Zaznamenaný text
1,3:
2:

V jednej malej obci kdesi v údolí
bola to obec malebná
začali ľudia mrieť na rozličné choroby
bola to nešťastná doba
bola to odporná doba

Všetkých ba aj richtára to postihlo
jedine Jano šťastie mal
jedine Jano zostal fit
on mal totiž pancierový kryt

Jano je odolný
Jano je imúnny
Jano je praktický
Jano je rozumný

Všetci ľudia obce
obdivujú Jana
Jano to je korba
naňho nikto nemá

V obci všetky postihnuté rodiny
dostávali sociálne podpory
jedine Jano iba on nikdy nedostal
tak si pancierový kryt sňal

Teraz leží Jano doma v posteli
a má veľkú radosť z peňazí
s radosťou v očiach
prijíma sociálne podpory
za neho obec veľký pohreb vystrojí

Jano bol odolný
Jano bol imúnny
Jano bol praktický
Jano bol rozumný

Čo sa to s ním stalo
srdce vynechalo
všetci ľudia obce
vyprevádzajú Jana
2●
1,3●

1. Live Bratislava (1986, 3.)

V jednej malej obci kdesi v údolí
bola to obec malebná
začali ľudia mrieť na rozličné choroby
bola to nešťastná doba


Všetkých ba aj richtára to postihlo
jedine Jano šťastie mal
jedine Jano zostal fit
on mal totiž pancierový kryt

Jano je odolný
Jano je imúnny
Jano je praktický
Jano je rozumný

Všetci ľudia obce
obdivujú Jana
Jano to je korba
naňho nikto nemá

V obci všetky postihnuté rodiny
dostávali sociálne podpory
jedine Jano iba on nikdy nedostal
tak si pancierový kryt sňal

Teraz leží Jano doma v posteli
a má veľkú radosť z peňazí
s radosťou v očiach
prijíma sociálne podpory
za neho obec veľký pohreb vystrojí

Jano bol odolný
Jano bol imúnny
Jano bol praktický
Jano bol rozumný

Čo sa to s ním stalo
srdce vynechalo
všetci ľudia obce
vyprevádzajú Jana[2⚬]


2●


2. Live Trenčín (1986, 6.)

V jednej malej obci kdesi v údolí
bola to obec malebná
začali ľudia mrieť na rozličné choroby

bola to odporná doba

Všetkých ba aj richtára to postihlo
jedine Jano šťastie mal
jedine Jano zostal fit
on mal totiž pancierový kryt

Jano je odolný
Jano je imúnny
Jano je praktický
Jano je rozumný

Všetci ľudia obce
obdivujú Jana
Jano to je korba
naňho nikto nemá

V obci všetky postihnuté rodiny
dostávali sociálne podpory
jedine Jano iba on nikdy nedostal
tak si pancierový kryt sňal

Teraz leží Jano doma v posteli
a má veľkú radosť z peňazí
s radosťou v očiach
prijíma sociálne podpory
za neho obec veľký pohreb vystrojí

Jano bol odolný
Jano bol imúnny
Jano bol praktický
Jano bol rozumný

Čo sa to s ním stalo
srdce vynechalo
všetci ľudia obce
vyprevádzajú Jana[1,3⚬]1,3●

3. Live! (1986, 4.)

V jednej malej obci kdesi v údolí
bola to obec malebná
začali ľudia mrieť na rozličné choroby
bola to nešťastná doba


Všetkých ba aj richtára to postihlo
jedine Jano šťastie mal
jedine Jano zostal fit
on mal totiž pancierový kryt

Jano je odolný
Jano je imúnny
Jano je praktický
Jano je rozumný

Všetci ľudia obce
obdivujú Jana
Jano to je korba
naňho nikto nemá

V obci všetky postihnuté rodiny
dostávali sociálne podpory
jedine Jano iba on nikdy nedostal
tak si pancierový kryt sňal

Teraz leží Jano doma v posteli
a má veľkú radosť z peňazí
s radosťou v očiach
prijíma sociálne podpory
za neho obec veľký pohreb vystrojí

Jano bol odolný
Jano bol imúnny
Jano bol praktický
Jano bol rozumný

Čo sa to s ním stalo
srdce vynechalo
všetci ľudia obce
vyprevádzajú Jana[2⚬]


2●