Encyklopedie

československé alternativní scény

1968 - 1993

Autor: Ladislav Ašenbrener

Rozcestník > Píseň >

Postavme sa na hlavu

Michal Kaščák / Ľubor Benkovič

Prokazatelně zaznamenaná na nahrávkách

Typ nahrávky Nápověda Jméno Zvýraznění / Zobrazení
L 1. Bez ladu a skladu - Live Bratislava (1987, 2.)
L 2. Bez ladu a skladu - Live Dolní Lhota (1988, 2.)
L 3. Bez ladu a skladu - Live Bratislava (1991, 2.)
L 4. Bez ladu a skladu - Horúce hlavy (1991, 4.)

Textová kritika

Přehled zaznamenaných mutací 🠻

Sloka 2[4,2] ⨯ [1,4] ~ , [4,2] ⨯ [2,4] ~ , [4,2] ⨯ [3,4] ~
Sloka 3[1,3] ⨯ [4,3] ⚬ , [2,3] ⨯ [4,3] ⚬ , [3,3] ⨯ [4,3] ⚬
⮩ verše[1,1] ⨯ [4,1] ⚬ , [2,1] ⨯ [4,1] ⚬ , [3,1] ⨯ [4,1] ⚬

Zaznamenaný text


4:
4:
4:
4:
4:

1,2,3:
4:1,2,3:
1,2,3:
1,2,3:
1,2,3:

Všetci to chápu tak
a je to naopak
prevrátia slovami
svet hore nohami

A ak chceš získať
pravdivú predstavu
musíš sa pritom
postaviť na hlavu
2x

Mám toho po zuby
Máme ich po zuby
veď je to naruby
4x

A ak chceš získať
pravdivú predstavu
musíš sa pritom
postaviť na hlavu


[1,2,3~]

4⚬
4⚬[4~]
1. Live Bratislava (1987, 2.)

Všetci to chápu tak
a je to naopak
prevrátia slovami
svet hore nohamiMám toho po zuby
veď je to naruby
4x

A ak chceš získať
pravdivú predstavu
musíš sa pritom
postaviť na hlavu


[4⚬], 4⚬[4~]
2. Live Dolní Lhota (1988, 2.)

Všetci to chápu tak
a je to naopak
prevrátia slovami
svet hore nohamiMám toho po zuby
veď je to naruby
4x

A ak chceš získať
pravdivú predstavu
musíš sa pritom
postaviť na hlavu


[4⚬], 4⚬[4~]
3. Live Bratislava (1991, 2.)

Všetci to chápu tak
a je to naopak
prevrátia slovami
svet hore nohamiMám toho po zuby
veď je to naruby
4x

A ak chceš získať
pravdivú predstavu
musíš sa pritom
postaviť na hlavu


[4⚬], 4⚬[4~]
4. Horúce hlavy (1991, 4.)

Všetci to chápu tak
a je to naopak
prevrátia slovami
svet hore nohami

A ak chceš získať
pravdivú predstavu
musíš sa pritom
postaviť na hlavu
2x

Máme ich po zuby
veď je to naruby
4x

[1,2,3~]

[1,2,3⚬], 1,2,3⚬