Encyklopedie

československé alternativní scény

1968 - 1993

Autor: Ladislav Ašenbrener

Rozcestník > Píseň >

Radujme sa, veselme sa

Davová psychóza / Davová psychóza

Prokazatelně zaznamenaná na nahrávkách

Typ nahrávky Nápověda Jméno Zvýraznění / Zobrazení
L 1. Davová psychóza - Demo (1989, 5.)
L 2. Davová psychóza - Live Bratislava (1990, 5.)
L 3. Davová psychóza - Antropofóbia (1991, 8.)

Textová kritika

Přehled zaznamenaných mutací 🠻

Sloka 1[1,1] ⨯ [2,1] ⚬ , [2,1] ⨯ [3,1] ⚬
⮩ verše[1,1] ⨯ [2,2] ● , [3,1] ⨯ [2,2] ●

Zaznamenaný text

1,3:
2:

Radujme sa veseľme sa každý deň
...
bohvie čo ti do cesty príde o týždeň
život sa ti chlapče skončí ani nevieš jak
môžeš zajtra zospodu fialky voňať

Lásku žiadnej milej deve nesľubuj
pošpásuj a keď dá viacej pomiluj
s peniazmi si hlavu chlapče nelámaj
pod posteľ si žiadne prachy nedávaj

2●
1,3●

1. Demo (1989, 5.)

Radujme sa veseľme sa každý deň

bohvie čo ti do cesty príde o týždeň
život sa ti chlapče skončí ani nevieš jak
môžeš zajtra zospodu fialky voňať

Lásku žiadnej milej deve nesľubuj
pošpásuj a keď dá viacej pomiluj
s peniazmi si hlavu chlapče nelámaj
pod posteľ si žiadne prachy nedávaj[2⚬], 2●


2. Live Bratislava (1990, 5.)


...
bohvie čo ti do cesty príde o týždeň
život sa ti chlapče skončí ani nevieš jak
môžeš zajtra zospodu fialky voňať

Lásku žiadnej milej deve nesľubuj
pošpásuj a keď dá viacej pomiluj
s peniazmi si hlavu chlapče nelámaj
pod posteľ si žiadne prachy nedávaj[1,3⚬],
1,3●

3. Antropofóbia (1991, 8.)

Radujme sa veseľme sa každý deň

bohvie čo ti do cesty príde o týždeň
život sa ti chlapče skončí ani nevieš jak
môžeš zajtra zospodu fialky voňať

Lásku žiadnej milej deve nesľubuj
pošpásuj a keď dá viacej pomiluj
s peniazmi si hlavu chlapče nelámaj
pod posteľ si žiadne prachy nedávaj[2⚬], 2●