Encyklopedie

československé alternativní scény

1968 - 1993

Autor: Ladislav Ašenbrener

Rozcestník > Píseň >

Čakám na zelenú

Miroslav Mikuška / Ján Kulla

Prokazatelně zaznamenaná na nahrávkách

Typ nahrávky Nápověda Jméno Zvýraznění / Zobrazení
L 1. Extip - Praha Live (1989, 6.)
L 2. Extip - Extip (1991, 7.)

Textová kritika

Přehled zaznamenaných mutací 🠻

Sloka 7[1,7] ⨯ [2,7] ⚬
⮩ verše[1,2] ⨯ [2,2] ⚬

Zaznamenaný text
1:
2:
Čakám že sa niečo stane
čakám na zelenú
tuším že sa čosi liahne
cítim v krvi blízku zmenu

Vidíš že som skoro na dne
odolávam kríze
vydýchnem si až keď spadne
šikmá veža v Pise

Čo čakám že sa to stane
v Berlíne sa zrúti stena
a všetko sa urovná
kým opadne z piva pena

Vidíš že som skoro na dne
odolávam kríze
vydýchnem si až keď spadne
šikmá veža v Pise

Čakanie má jeden háčik
hoci čakáme už traja
kým pominú tieto časy
zmizneme mi z toho kraja

Vidíš že som skoro na dne
odolávam kríze
vydýchnem si až keď spadne
šikmá veža v Pise

Čo čakám že sa to stane
v Berlíne sa zrúti stena
v berlíne sa zrúti stena
a všetko sa urovná
kým opadne z piva pena
3x
2⚬
2⚬
1. Praha Live (1989, 6.)

Čakám že sa niečo stane
čakám na zelenú
tuším že sa čosi liahne
cítim v krvi blízku zmenu

Vidíš že som skoro na dne
odolávam kríze
vydýchnem si až keď spadne
šikmá veža v Pise

Čo čakám že sa to stane
v Berlíne sa zrúti stena
a všetko sa urovná
kým opadne z piva pena

Vidíš že som skoro na dne
odolávam kríze
vydýchnem si až keď spadne
šikmá veža v Pise

Čakanie má jeden háčik
hoci čakáme už traja
kým pominú tieto časy
zmizneme mi z toho kraja

Vidíš že som skoro na dne
odolávam kríze
vydýchnem si až keď spadne
šikmá veža v Pise

Čo čakám že sa to stane
v Berlíne sa zrúti stena
a všetko sa urovná
kým opadne z piva pena
3x

[2⚬]
2⚬
2. Extip (1991, 7.)

Čakám že sa niečo stane
čakám na zelenú
tuším že sa čosi liahne
cítim v krvi blízku zmenu

Vidíš že som skoro na dne
odolávam kríze
vydýchnem si až keď spadne
šikmá veža v Pise

Čo čakám že sa to stane
v Berlíne sa zrúti stena
a všetko sa urovná
kým opadne z piva pena

Vidíš že som skoro na dne
odolávam kríze
vydýchnem si až keď spadne
šikmá veža v Pise

Čakanie má jeden háčik
hoci čakáme už traja
kým pominú tieto časy
zmizneme mi z toho kraja

Vidíš že som skoro na dne
odolávam kríze
vydýchnem si až keď spadne
šikmá veža v Pise

Čo čakám že sa to stane
v berlíne sa zrúti stena
a všetko sa urovná
kým opadne z piva pena
3x

[1⚬]
1⚬