Encyklopedie

československé alternativní scény

1968 - 1993

Autor: Ladislav Ašenbrener

Rozcestník > Píseň >

Nechceme vaše heslá

Miroslav Mikuška / Svetozár Korbeľ

Prokazatelně zaznamenaná na nahrávkách

Typ nahrávky Nápověda Jméno Zvýraznění / Zobrazení
L 1. Extip - Praha Live (1989, 10.)
L 2. Extip - Extip (1991, 11.)

Textová kritika

Přehled zaznamenaných mutací 🠻

Sloka 7[1,7] ⨯ [2,7] ⚬
⮩ verše[1,4] ⨯ [2,4] ⚬

Zaznamenaný text
1:
2:
Búcham hlavou do múru
a kričím tak už dosť
tým ľuďom čo sa starajú
o moju skvelú budúcnosť

Nechceme vaše heslá 3x
choďte preč

Viem ako chutí pelendrek
a kto tu pánom je
viem na čom stojí základ
tejto demokracie

Nechceme vaše heslá 3x
choďte preč

Stŕkajú do väzení
a je ich tam už dosť
tých čo skúsili pomyslieť
na lepšiu budúcnosť

Nechceme vaše heslá 3x
choďte preč

Viem ako chutí pelendrek
a kto tu pánom je
viem na čom stojí základ
vašej demokracie
tejto demokracie

Nechceme vaše heslá 3x
choďte preč
2⚬
2⚬
1. Praha Live (1989, 10.)

Búcham hlavou do múru
a kričím tak už dosť
tým ľuďom čo sa starajú
o moju skvelú budúcnosť

Nechceme vaše heslá 3x
choďte preč

Viem ako chutí pelendrek
a kto tu pánom je
viem na čom stojí základ
tejto demokracie

Nechceme vaše heslá 3x
choďte preč

Stŕkajú do väzení
a je ich tam už dosť
tých čo skúsili pomyslieť
na lepšiu budúcnosť

Nechceme vaše heslá 3x
choďte preč

Viem ako chutí pelendrek
a kto tu pánom je
viem na čom stojí základ
vašej demokracie

Nechceme vaše heslá 3x
choďte preč[2⚬]


2⚬
2. Extip (1991, 11.)

Búcham hlavou do múru
a kričím tak už dosť
tým ľuďom čo sa starajú
o moju skvelú budúcnosť

Nechceme vaše heslá 3x
choďte preč

Viem ako chutí pelendrek
a kto tu pánom je
viem na čom stojí základ
tejto demokracie

Nechceme vaše heslá 3x
choďte preč

Stŕkajú do väzení
a je ich tam už dosť
tých čo skúsili pomyslieť
na lepšiu budúcnosť

Nechceme vaše heslá 3x
choďte preč

Viem ako chutí pelendrek
a kto tu pánom je
viem na čom stojí základ
tejto demokracie

Nechceme vaše heslá 3x
choďte preč[1⚬]


1⚬