Encyklopedie

československé alternativní scény

1968 - 1993

Autor: Ladislav Ašenbrener

Rozcestník > Píseň >

Všetci sme...

Maroš Veselovský / Maroš Veselovský

Prokazatelně zaznamenaná na nahrávkách

Typ nahrávky Nápověda Jméno Zvýraznění / Zobrazení
L 1. Lord Alex - Dni a noci (1988, 11.)
L 2. Lord Alex - Nepochopeni (1991, 6.)
L 3. Lord Alex - Nepochopeni (1991, 18.)
L 4. Lord Alex - Nepochopeni (1991, 24.)

Textová kritika

Přehled zaznamenaných mutací 🠻

Sloka 2[1,2] ⨯ [3,3] ● , [2,2] ⨯ [3,3] ● , [4,2] ⨯ [3,3] ●
Sloka 4[1,4] ⨯ [3,4] ⚬ , [2,4] ⨯ [3,4] ⚬ , [3,4] ⨯ [4,4] ⚬
⮩ verše[1,6] ⨯ [3,5] † , [2,6] ⨯ [3,5] † , [4,6] ⨯ [3,5] †
Sloka 6[2,6] ⨯ [4,6] ⚬ , [2,6] ⨯ [1,7] ● , [4,6] ⨯ [1,7] ● , [2,6] ⨯ [3,5] † , [4,6] ⨯ [3,5] †
⮩ verše[2,4] ⨯ [4,5] ● , [2,7] ⨯ [4,8] ●
Sloka 7[1,7] ⨯ [3,5] †
Sloka 8[1,8] ⨯ [2,6] † , [1,8] ⨯ [3,5] † , [1,8] ⨯ [4,6] †

Zaznamenaný text
1,2,4:
1,2,4:
1,2,4:

3:
3:
3:


1,2,4:

2,4:
2,4:
2,4:
2:
4:
2,4:
2:
4:

1:
1:

1:
1:
1:

Vždy je lepšie tváriť sa hlúpo
ako biť hlavou do tvrdých múrov
vždy je lepšie vyzerať úboho
pretože ináč už nebudeš mať nikoho
ľudia sú hnusní odporní a zlí
preto buď vždy pozorný

Všetci sme primitívi
všetci sme už ako ryby
2x

Všetci sme 2x
Všetci sme primitívi
všetci sme už ako ryby

Všetci sme už ľudské stroje
tak už máme čo sme chceli
na celú zem padá slzné more
a všetci ľudia bzučia ako včely
tak sme všetci nahraní
už nemáme žiadne zákony

Všetci sme primitívi
všetci sme už ako ryby
2x

Tak to je už východiska niet
tak to bude a navždy zostane
veď to je to čo sme chceli
žijeme si ako zvery
vyhubime všetky zvery
veď to je to čo sme chceli
žijeme si ako zvery
vyhubime všetky zvery

Tak to je už východiska niet
tak to bude a navždy zostane

Veď to je to čo sme chceli
žijeme si ako zvery
2x
[3●][1,2,4●]
3†

[1,3†], [1●]


4●
2●

4●
2●

[3†], [2,4●]


[2,3,4†]1. Dni a noci (1988, 11.)

Vždy je lepšie tváriť sa hlúpo
ako biť hlavou do tvrdých múrov
vždy je lepšie vyzerať úboho
pretože ináč už nebudeš mať nikoho
ľudia sú hnusní odporní a zlí
preto buď vždy pozorný

Všetci sme primitívi
všetci sme už ako ryby
2x

Všetci sme už ľudské stroje
tak už máme čo sme chceli
na celú zem padá slzné more
a všetci ľudia bzučia ako včely
tak sme všetci nahraní
už nemáme žiadne zákony

Všetci sme primitívi
všetci sme už ako ryby
2x


Tak to je už východiska niet
tak to bude a navždy zostane

Veď to je to čo sme chceli
žijeme si ako zvery
2x


[3●][3⚬]
3✚


[3✚], [2,4●]


[2,3,4✚]2. Nepochopeni (1991, 6.)

Vždy je lepšie tváriť sa hlúpo
ako biť hlavou do tvrdých múrov
vždy je lepšie vyzerať úboho
pretože ináč už nebudeš mať nikoho
ľudia sú hnusní odporní a zlí
preto buď vždy pozorný

Všetci sme primitívi
všetci sme už ako ryby
2x

Všetci sme už ľudské stroje
tak už máme čo sme chceli
na celú zem padá slzné more
a všetci ľudia bzučia ako včely
tak sme všetci nahraní
už nemáme žiadne zákony

Všetci sme primitívi
všetci sme už ako ryby
2x

Tak to je už východiska niet
tak to bude a navždy zostane
veď to je to čo sme chceli
žijeme si ako zvery

veď to je to čo sme chceli
žijeme si ako zvery


[3●][3⚬]
3✚

[1,3✚], [1●], [4⚬]


4●


4●

3. Nepochopeni (1991, 18.)

Vždy je lepšie tváriť sa hlúpo
ako biť hlavou do tvrdých múrov
vždy je lepšie vyzerať úboho
pretože ináč už nebudeš mať nikoho
ľudia sú hnusní odporní a zlí
preto buď vždy pozorný

Všetci sme 2x
Všetci sme primitívi
všetci sme už ako ryby

Všetci sme už ľudské stroje
tak už máme čo sme chceli
na celú zem padá slzné more
a všetci ľudia bzučia ako včely
tak sme všetci nahraní


Všetci sme primitívi
všetci sme už ako ryby
2x


[1,2,4●][1,2,4⚬]


4. Nepochopeni (1991, 24.)

Vždy je lepšie tváriť sa hlúpo
ako biť hlavou do tvrdých múrov
vždy je lepšie vyzerať úboho
pretože ináč už nebudeš mať nikoho
ľudia sú hnusní odporní a zlí
preto buď vždy pozorný

Všetci sme primitívi
všetci sme už ako ryby
2x

Všetci sme už ľudské stroje
tak už máme čo sme chceli
na celú zem padá slzné more
a všetci ľudia bzučia ako včely
tak sme všetci nahraní
už nemáme žiadne zákony

Všetci sme primitívi
všetci sme už ako ryby
2x

Tak to je už východiska niet
tak to bude a navždy zostane
veď to je to čo sme chceli

vyhubime všetky zvery
veď to je to čo sme chceli

vyhubime všetky zvery

[3●][3⚬]
3✚

[1,3✚], [1●], [2⚬]2●


2●