Encyklopedie

československé alternativní scény

1968 - 1993

Autor: Ladislav Ašenbrener

Rozcestník > Píseň >

Všetko je prázdne

Jaroslav Lederleitner / Peter Schredl

Prokazatelně zaznamenaná na nahrávkách

Typ nahrávky Nápověda Jméno Zvýraznění / Zobrazení
L 1. Paradox - Všetko je prázdné (1983, 11.)
L 2. Paradox - Kam kráčáš človeče? (1984, 10.)

Textová kritika

Přehled zaznamenaných mutací 🠻

Sloka 1[1,1] ⨯ [2,1] ⚬
⮩ verše[1,4] ⨯ [2,4] ⚬
Sloka 2[1,2] ⨯ [2,2] ⚬
⮩ verše[1,4] ⨯ [2,5] ●
Sloka 3[1,3] ⨯ [2,3] ⚬
⮩ verše[1,1] ⨯ [2,1] ⚬
Sloka 6[1,6] ⨯ [2,6] ⚬
⮩ verše[1,1] ⨯ [2,1] ⚬
Sloka 9[2,9] ⨯ [1,10] ●

Zaznamenaný text
1:
2:
1:
2:

1:
2:1:
2:2:

1:
1:

Všetko je prázdne
vôkol mojej hlavy
tá nie je prázdna
sú v nej obavy
len sú v nej obavy

Všetko je prázdne
okolo mňa
všetko je chladné
nikde niet ohňa
a bez ohňa

Všetko je prázdne
Všetko je prázdne 4x

Prázdne sú domy
a prázdna je cesta
vedúca cez prázdno
do môjho mesta

Prázdne sú rieky
a prázdne sú sady
prázdni sú ľudia
a prázdne sú hrady

Všetko je prázdne
Všetko je prázdne 4x

Prázdne je miesto
v autobuse
prázdna je rakva
pri funuse

Prázdne je všetko
okrem našich hláv
tie sú plné strachu
a veľkých obáv

Všetko je prázdne 13x

Všetko je prázdne 3x
prázdne prázdne prázdne
2⚬
2⚬
2●
1●

2⚬
2⚬2⚬
2⚬[1●]

[2●]


1. Všetko je prázdné (1983, 11.)

Všetko je prázdne
vôkol mojej hlavy
tá nie je prázdna
sú v nej obavy

Všetko je prázdne
okolo mňa
všetko je chladné
nikde niet ohňa


Všetko je prázdne

Prázdne sú domy
a prázdna je cesta
vedúca cez prázdno
do môjho mesta

Prázdne sú rieky
a prázdne sú sady
prázdni sú ľudia
a prázdne sú hrady

Všetko je prázdne

Prázdne je miesto
v autobuse
prázdna je rakva
pri funuse

Prázdne je všetko
okrem našich hláv
tie sú plné strachu
a veľkých obávVšetko je prázdne 3x
prázdne prázdne prázdne[2⚬]


2⚬

[2⚬]


2●


[2⚬], 2⚬[2⚬], 2⚬

[2●]


2. Kam kráčáš človeče? (1984, 10.)

Všetko je prázdne
vôkol mojej hlavy
tá nie je prázdna
len sú v nej obavy

Všetko je prázdne
okolo mňa
všetko je chladné

a bez ohňa

Všetko je prázdne 4x

Prázdne sú domy
a prázdna je cesta
vedúca cez prázdno
do môjho mesta

Prázdne sú rieky
a prázdne sú sady
prázdni sú ľudia
a prázdne sú hrady

Všetko je prázdne 4x

Prázdne je miesto
v autobuse
prázdna je rakva
pri funuse

Prázdne je všetko
okrem našich hláv
tie sú plné strachu
a veľkých obáv

Všetko je prázdne 13x


[1⚬]


1⚬

[1⚬]1●

[1⚬], 1⚬[1⚬], 1⚬[1●]