Encyklopedie

československé alternativní scény

1968 - 1993

Autor: Ladislav Ašenbrener

Rozcestník > Píseň >

Sloboda

CH.V.M. / CH.V.M.

Prokazatelně zaznamenaná na nahrávkách

Typ nahrávky Nápověda Jméno Zvýraznění / Zobrazení
L 1. CH.V.M. - Dedina spieva (1984, 5.)
L 2. CH.V.M. - Live Bratislava (1985, 17.)
L 3. CH.V.M. - Sny v pŕhľave (1985, 6.)
L 4. CH.V.M. - Live Bratislava (1988, 4.)
L 5. CH.V.M. - Nová doba so starým obsahom (1990, 2.)
L 6. CH.V.M. - Live Bratislava (1991, 12.)
L 7. CH.V.M. - Chór Vážskych Muzikantov (1996, 15.)

Textová kritika

Přehled zaznamenaných mutací 🠻

Sloka 1[1,1] ⨯ [2,1] ⚬ , [1,1] ⨯ [3,1] ⚬ , [1,1] ⨯ [4,1] ⚬ , [1,1] ⨯ [5,1] ⚬ , [2,1] ⨯ [6,1] ⚬ , [2,1] ⨯ [7,1] ⚬ , [3,1] ⨯ [6,1] ⚬ , [3,1] ⨯ [7,1] ⚬ , [4,1] ⨯ [6,1] ⚬ , [4,1] ⨯ [7,1] ⚬ , [5,1] ⨯ [6,1] ⚬ , [5,1] ⨯ [7,1] ⚬
⮩ verše[2,1] ⨯ [1,2] ● , [2,1] ⨯ [6,2] ● , [2,1] ⨯ [7,2] ● , [3,1] ⨯ [1,2] ● , [3,1] ⨯ [6,2] ● , [3,1] ⨯ [7,2] ● , [4,1] ⨯ [1,2] ● , [4,1] ⨯ [6,2] ● , [4,1] ⨯ [7,2] ● , [5,1] ⨯ [1,2] ● , [5,1] ⨯ [6,2] ● , [5,1] ⨯ [7,2] ●
Sloka 2[1,2] ⨯ [4,2] ⚬ , [2,2] ⨯ [4,2] ⚬ , [3,2] ⨯ [4,2] ⚬ , [4,2] ⨯ [5,2] ⚬ , [4,2] ⨯ [6,2] ⚬ , [4,2] ⨯ [7,2] ⚬
⮩ verše[1,4] ⨯ [4,5] ● , [2,4] ⨯ [4,5] ● , [3,4] ⨯ [4,5] ● , [5,4] ⨯ [4,5] ● , [6,4] ⨯ [4,5] ● , [7,4] ⨯ [4,5] ●
Sloka 10[1,10] ⨯ [4,11] ● , [2,10] ⨯ [4,11] ● , [3,10] ⨯ [4,11] ● , [5,10] ⨯ [4,11] ● , [6,10] ⨯ [4,11] ● , [7,10] ⨯ [4,11] ●
Sloka 12[4,12] ⨯ [1,10] † , [4,12] ⨯ [2,10] † , [4,12] ⨯ [3,10] † , [4,12] ⨯ [5,10] † , [4,12] ⨯ [6,10] † , [4,12] ⨯ [7,10] †

Zaznamenaný text

2,3,4,5:
1,6,7:1,2,3,5,6,7:
4:

1,2,3,5,6,7:

4:
4:
4:
4:

4:

Otec otrok dědo otrok
Dcéra otrok otec otrok
celý národ otrokov
do boja idú za svojim pánom
hudba hrá im do krokov

Voľnosť právo ??
mocný pán im môže vziať
ale verný odkaz matiek
budú navždy v srdci mať
budú ...

Sloboda je sloboda
bez nej nechcem žiť
tú nám nikto nepredá
pre ňu chcem sa biť

Pokiaľ otrok pánom slúži
po slobode iba túži
nebude on slobodne žiť
musí si to vydobyť

2x

Otrok zviera ruky v päste
pokiaľ trpí je tu hlad
pokiaľ iba v putách kričí
jeho pán sa môže smiať

Až si putá ??
k slobode on vykročí
už mu blesky ani hromy
nešiahnú viac do očí

Sloboda je sloboda
bez nej nechcem žiť
tú nám nikto nepredá
pre ňu chcem sa biť

Pokiaľ otrok pánom slúži
po slobode iba túži
nebude on slobodne žiť
musí si to vydobyť

2x

Sloboda je sloboda
bez nej nechcem žiť
tú nám nikto nepredá
pre ňu chcem sa biť

...

1,6,7●
2,3,4,5●4●
1,2,3,5,6,7●

[4†], [4●]

[1,2,3,5,6,7●]
[1,2,3,5,6,7†]

1. Dedina spieva (1984, 5.)


Dcéra otrok otec otrok
celý národ otrokov
do boja idú za svojim pánom
hudba hrá im do krokov

Voľnosť právo ??
mocný pán im môže vziať
ale verný odkaz matiek
budú navždy v srdci mať


Sloboda je sloboda
bez nej nechcem žiť
tú nám nikto nepredá
pre ňu chcem sa biť

Pokiaľ otrok pánom slúži
po slobode iba túži
nebude on slobodne žiť
musí si to vydobyť

2x

Otrok zviera ruky v päste
pokiaľ trpí je tu hlad
pokiaľ iba v putách kričí
jeho pán sa môže smiať

Až si putá ??
k slobode on vykročí
už mu blesky ani hromy
nešiahnú viac do očí

Sloboda je sloboda
bez nej nechcem žiť
tú nám nikto nepredá
pre ňu chcem sa biť

Pokiaľ otrok pánom slúži
po slobode iba túži
nebude on slobodne žiť
musí si to vydobyť

2x


[2,3,4,5⚬],
2,3,4,5●
[4⚬]


4●


[4✚], [4●]
2. Live Bratislava (1985, 17.)

Otec otrok dědo otrok

celý národ otrokov
do boja idú za svojim pánom
hudba hrá im do krokov

Voľnosť právo ??
mocný pán im môže vziať
ale verný odkaz matiek
budú navždy v srdci mať


Sloboda je sloboda
bez nej nechcem žiť
tú nám nikto nepredá
pre ňu chcem sa biť

Pokiaľ otrok pánom slúži
po slobode iba túži
nebude on slobodne žiť
musí si to vydobyť

2x

Otrok zviera ruky v päste
pokiaľ trpí je tu hlad
pokiaľ iba v putách kričí
jeho pán sa môže smiať

Až si putá ??
k slobode on vykročí
už mu blesky ani hromy
nešiahnú viac do očí

Sloboda je sloboda
bez nej nechcem žiť
tú nám nikto nepredá
pre ňu chcem sa biť

Pokiaľ otrok pánom slúži
po slobode iba túži
nebude on slobodne žiť
musí si to vydobyť

2x


[1,6,7⚬], 1,6,7●

[4⚬]


4●


[4✚], [4●]
3. Sny v pŕhľave (1985, 6.)

Otec otrok dědo otrok

celý národ otrokov
do boja idú za svojim pánom
hudba hrá im do krokov

Voľnosť právo ??
mocný pán im môže vziať
ale verný odkaz matiek
budú navždy v srdci mať


Sloboda je sloboda
bez nej nechcem žiť
tú nám nikto nepredá
pre ňu chcem sa biť

Pokiaľ otrok pánom slúži
po slobode iba túži
nebude on slobodne žiť
musí si to vydobyť

2x

Otrok zviera ruky v päste
pokiaľ trpí je tu hlad
pokiaľ iba v putách kričí
jeho pán sa môže smiať

Až si putá ??
k slobode on vykročí
už mu blesky ani hromy
nešiahnú viac do očí

Sloboda je sloboda
bez nej nechcem žiť
tú nám nikto nepredá
pre ňu chcem sa biť

Pokiaľ otrok pánom slúži
po slobode iba túži
nebude on slobodne žiť
musí si to vydobyť

2x


[1,6,7⚬], 1,6,7●

[4⚬]


4●


[4✚], [4●]
4. Live Bratislava (1988, 4.)

Otec otrok dědo otrok

celý národ otrokov
do boja idú za svojim pánom
hudba hrá im do krokov

Voľnosť právo ??
mocný pán im môže vziať
ale verný odkaz matiek

budú ...

Sloboda je sloboda
bez nej nechcem žiť
tú nám nikto nepredá
pre ňu chcem sa biť

Pokiaľ otrok pánom slúži
po slobode iba túži
nebude on slobodne žiť
musí si to vydobyť

2x

Otrok zviera ruky v päste
pokiaľ trpí je tu hlad
pokiaľ iba v putách kričí
jeho pán sa môže smiať

Až si putá ??
k slobode on vykročí
už mu blesky ani hromy
nešiahnú viac do očí

Sloboda je sloboda
bez nej nechcem žiť
tú nám nikto nepredá
pre ňu chcem sa biť

Pokiaľ otrok pánom slúži
po slobode iba túži
nebude on slobodne žiť
musí si to vydobyťSloboda je sloboda
bez nej nechcem žiť
tú nám nikto nepredá
pre ňu chcem sa biť

...[1,6,7⚬], 1,6,7●

[1,2,3,5,6,7⚬]1,2,3,5,6,7●[1,2,3,5,6,7●]
[1,2,3,5,6,7✚]