Encyklopedie

československé alternativní scény

1968 - 1993

Autor: Ladislav Ašenbrener

Rozcestník > Píseň >

Zobrali sme všetky mŕtve body

CH.V.M. / CH.V.M.

Prokazatelně zaznamenaná na nahrávkách

Typ nahrávky Nápověda Jméno Zvýraznění / Zobrazení
L 1. CH.V.M. - Live Bratislava (1985, 24.)
L 2. CH.V.M. - Live Bratislava (1985, 28.)
L 3. CH.V.M. - Sny v pŕhľave (1985, 12.)
L 4. CH.V.M. - Live Bratislava (1988, 2.)
L 5. CH.V.M. - Zobrali sme všetky mŕtvé body (1988, 11.)
L 6. CH.V.M. - Chór Vážskych Muzikantov (1996, 5.)

Textová kritika

Přehled zaznamenaných mutací 🠻

Sloka 1[1,1] ⨯ [3,1] ⚬ , [1,1] ⨯ [4,1] ⚬ , [1,1] ⨯ [5,1] ⚬ , [1,1] ⨯ [6,1] ⚬ , [2,1] ⨯ [3,1] ⚬ , [2,1] ⨯ [4,1] ⚬ , [2,1] ⨯ [5,1] ⚬ , [2,1] ⨯ [6,1] ⚬
⮩ verše[1,3] ⨯ [3,3] ⚬ , [1,3] ⨯ [4,3] ⚬ , [1,3] ⨯ [5,3] ⚬ , [1,3] ⨯ [6,3] ⚬ , [2,3] ⨯ [3,3] ⚬ , [2,3] ⨯ [4,3] ⚬ , [2,3] ⨯ [5,3] ⚬ , [2,3] ⨯ [6,3] ⚬
Sloka 4[4,4] ⨯ [1,6] ~ , [4,4] ⨯ [2,6] ~ , [4,4] ⨯ [3,6] ~ , [5,4] ⨯ [1,6] ~ , [5,4] ⨯ [2,6] ~ , [5,4] ⨯ [3,6] ~ , [6,4] ⨯ [1,6] ~ , [6,4] ⨯ [2,6] ~ , [6,4] ⨯ [3,6] ~
Sloka 7[1,7] ⨯ [4,5] † , [1,7] ⨯ [5,5] † , [1,7] ⨯ [6,5] † , [2,7] ⨯ [4,5] † , [2,7] ⨯ [5,5] † , [2,7] ⨯ [6,5] † , [3,7] ⨯ [4,5] † , [3,7] ⨯ [5,5] † , [3,7] ⨯ [6,5] †

Zaznamenaný text1,2:
3,4,5,6:

4,5,6:
4,5,6:
4,5,6:
4,5,6:1,2,3:
1,2,3:
1,2,3:
1,2,3:

1,2,3:

Prší a ??
nenašli sme zlato v kalužiach
niekto ležia na studenej zemi
niekto spáva na studenej zemi
niekto spáva iba na ružiach

Zobrali sme všetky mŕtve body 4x

V nebi kam doteraz nikto z nás nechodil
schádzajú sa svätí na biliard
guľa trčí zo špinavej vody
archanjelov zobral skotlendiard

Teflónový mesiac visí nemo
na večeru bolo rizoto
natreli sme ten plot na zeleno
zostali sme všetci za plotom

Zobrali sme všetky mŕtve body 4x

Teflónový mesiac visí nemo
na večeru bolo rizoto
natreli sme ten plot na zeleno
zostali sme všetci za plotom

Zobrali sme všetky mŕtve body 4x3,4,5,6⚬
3,4,5,6⚬

[1,2,3~]


[4,5,6~]
[4,5,6†]

1. Live Bratislava (1985, 24.)

Prší a ??
nenašli sme zlato v kalužiach
niekto ležia na studenej zemi
niekto spáva iba na ružiach

Zobrali sme všetky mŕtve body 4x

V nebi kam doteraz nikto z nás nechodil
schádzajú sa svätí na biliard
guľa trčí zo špinavej vody
archanjelov zobral skotlendiard


Zobrali sme všetky mŕtve body 4x

Teflónový mesiac visí nemo
na večeru bolo rizoto
natreli sme ten plot na zeleno
zostali sme všetci za plotom

Zobrali sme všetky mŕtve body 4x[3,4,5,6⚬]

3,4,5,6⚬
[4,5,6~]
[4,5,6✚]

2. Live Bratislava (1985, 28.)

Prší a ??
nenašli sme zlato v kalužiach
niekto ležia na studenej zemi
niekto spáva iba na ružiach

Zobrali sme všetky mŕtve body 4x

V nebi kam doteraz nikto z nás nechodil
schádzajú sa svätí na biliard
guľa trčí zo špinavej vody
archanjelov zobral skotlendiard


Zobrali sme všetky mŕtve body 4x

Teflónový mesiac visí nemo
na večeru bolo rizoto
natreli sme ten plot na zeleno
zostali sme všetci za plotom

Zobrali sme všetky mŕtve body 4x[3,4,5,6⚬]

3,4,5,6⚬
[4,5,6~]
[4,5,6✚]

3. Sny v pŕhľave (1985, 12.)

Prší a ??
nenašli sme zlato v kalužiach
niekto spáva na studenej zemi
niekto spáva iba na ružiach

Zobrali sme všetky mŕtve body 4x

V nebi kam doteraz nikto z nás nechodil
schádzajú sa svätí na biliard
guľa trčí zo špinavej vody
archanjelov zobral skotlendiard


Zobrali sme všetky mŕtve body 4x

Teflónový mesiac visí nemo
na večeru bolo rizoto
natreli sme ten plot na zeleno
zostali sme všetci za plotom

Zobrali sme všetky mŕtve body 4x[1,2⚬]

1,2⚬
[4,5,6~]
[4,5,6✚]

4. Live Bratislava (1988, 2.)

Prší a ??
nenašli sme zlato v kalužiach
niekto spáva na studenej zemi
niekto spáva iba na ružiach

Zobrali sme všetky mŕtve body 4x

V nebi kam doteraz nikto z nás nechodil
schádzajú sa svätí na biliard
guľa trčí zo špinavej vody
archanjelov zobral skotlendiard

Teflónový mesiac visí nemo
na večeru bolo rizoto
natreli sme ten plot na zeleno
zostali sme všetci za plotom

Zobrali sme všetky mŕtve body 4x


[1,2⚬]

1,2⚬

[1,2,3~]