Encyklopedie

československé alternativní scény

1968 - 1993

Autor: Ladislav Ašenbrener

Rozcestník > Píseň >

Čakanie na Godota

CH.V.M. / CH.V.M.

Prokazatelně zaznamenaná na nahrávkách

Typ nahrávky Nápověda Jméno Zvýraznění / Zobrazení
L 1. CH.V.M. - 4 (1986, 9.)
L 2. CH.V.M. - Live Bratislava (1991, 8.)
L 3. CH.V.M. - Chór Vážskych Muzikantov (1996, 8.)

Textová kritika

Přehled zaznamenaných mutací 🠻

Sloka 1[1,1] ⨯ [2,1] ⚬ , [1,1] ⨯ [3,1] ⚬ , [2,1] ⨯ [3,1] ⚬
⮩ verše[1,3] ⨯ [2,3] ⚬ , [1,3] ⨯ [3,3] ⚬ , [2,3] ⨯ [3,3] ⚬ , [1,4] ⨯ [3,5] ● , [2,4] ⨯ [3,5] ●
Sloka 2[1,2] ⨯ [2,2] ⚬ , [1,2] ⨯ [3,2] ⚬ , [2,2] ⨯ [3,2] ⚬
⮩ verše[1,1] ⨯ [2,1] ⚬ , [1,1] ⨯ [3,1] ⚬ , [1,3] ⨯ [2,3] ⚬ , [1,3] ⨯ [3,3] ⚬ , [2,3] ⨯ [3,3] ⚬
Sloka 4[1,4] ⨯ [2,3] † , [3,4] ⨯ [2,3] †
Sloka 5[1,5] ⨯ [2,3] † , [3,5] ⨯ [2,3] †

Zaznamenaný text1:
2:
3:
1,2:
3:

1:
2,3:

1:
2:
3:
1,3:
1,3:
1,3:
1,3:

1,3:
1,3:
1,3:
1,3:
1,3:

Čakám že sa niečo niečo stane
čakám na zelenú
tuším že sa čosi liahne
cítim že sa čosi čosi liahne
tuším že sa čosi čosi liahne
cítim blízku cítim blízku zmenu
cítim blízku zmenu

Vidím že som skoro na dne
Vidím že som skoro skoro na dne
odolávam kríze
vydýchnem si až keď spadne
a vydýchnem si až spadne
a vydýchnem si až keď spadne
krivá veža v Pizze

Čo čakám že sa to stane
v Berlíne sa zrúti stena
a všetko sa urovná
kým opadne z piva pena
2x

Čakanie má jeden jeden háčik
i keď čakáme už dvaja
skôr než zaznie zaznie umieráčik
zmizneme my z tohto kraja

Čo čakám že sa to stane
v Berlíne sa zrúti stena
a všetko sa urovná
kým opadne z piva pena
2x2,3⚬
2,3⚬
2,3⚬
3●
1,2●

2,3⚬
2,3⚬

2,3⚬
2,3⚬
2,3⚬
[2†]
[2†]

1. 4 (1986, 9.)

Čakám že sa niečo niečo stane
čakám na zelenú
tuším že sa čosi liahne
cítim blízku cítim blízku zmenu


Vidím že som skoro na dne
odolávam kríze
vydýchnem si až keď spadne
krivá veža v Pizze

Čo čakám že sa to stane
v Berlíne sa zrúti stena
a všetko sa urovná
kým opadne z piva pena
2x

Čakanie má jeden jeden háčik
i keď čakáme už dvaja
skôr než zaznie zaznie umieráčik
zmizneme my z tohto kraja

Čo čakám že sa to stane
v Berlíne sa zrúti stena
a všetko sa urovná
kým opadne z piva pena
2x[2,3⚬]

2,3⚬
3●


[2,3⚬], 2,3⚬

2,3⚬
[2✚]
[2✚]

2. Live Bratislava (1991, 8.)

Čakám že sa niečo niečo stane
čakám na zelenú
cítim že sa čosi čosi liahne
cítim blízku cítim blízku zmenu


Vidím že som skoro skoro na dne
odolávam kríze
a vydýchnem si až spadne
krivá veža v Pizze

Čo čakám že sa to stane
v Berlíne sa zrúti stena
a všetko sa urovná
kým opadne z piva pena
2x


[1,3⚬]

1,3⚬
3●


[1,3⚬], 1⚬

1,3⚬3. Chór Vážskych Muzikantov (1996, 8.)

Čakám že sa niečo niečo stane
čakám na zelenú
tuším že sa čosi čosi liahne

cítim blízku zmenu

Vidím že som skoro skoro na dne
odolávam kríze
a vydýchnem si až keď spadne
krivá veža v Pizze

Čo čakám že sa to stane
v Berlíne sa zrúti stena
a všetko sa urovná
kým opadne z piva pena
2x

Čakanie má jeden jeden háčik
i keď čakáme už dvaja
skôr než zaznie zaznie umieráčik
zmizneme my z tohto kraja

Čo čakám že sa to stane
v Berlíne sa zrúti stena
a všetko sa urovná
kým opadne z piva pena
2x[1,2⚬]

1,2⚬

1,2●

[1,2⚬], 1⚬

1,2⚬
[2✚]
[2✚]