Encyklopedie

československé alternativní scény

1968 - 1993

Autor: Ladislav Ašenbrener

Rozcestník > Píseň >

Kenda

Tři sestry / Tři sestry

Prokazatelně zaznamenaná na nahrávkách

Typ nahrávky Nápověda Jméno Zvýraznění / Zobrazení
L 1. Tři sestry - Live Horní Radouň (1990, 4.)
L 2. Tři sestry - Na kovárně to je nářez (1990, 8.)
L 3. Tři sestry - Live Havířov (1991, 11.)
L 4. Tři sestry - Live Jablonec (1991, 10.)

Textová kritika

Přehled zaznamenaných mutací 🠻

Sloka 1[1,1] ⨯ [2,1] ⚬ , [1,1] ⨯ [3,1] ⚬ , [1,1] ⨯ [4,1] ⚬ , [2,1] ⨯ [4,1] ⚬ , [3,1] ⨯ [4,1] ⚬
⮩ verše[1,4] ⨯ [2,4] ⚬ , [1,4] ⨯ [3,4] ⚬ , [1,5] ⨯ [2,5] ⚬ , [1,5] ⨯ [3,5] ⚬ , [2,4] ⨯ [4,4] ⚬ , [2,5] ⨯ [4,5] ⚬ , [3,4] ⨯ [4,4] ⚬ , [3,5] ⨯ [4,5] ⚬ , [2,2] ⨯ [1,3] ● , [3,2] ⨯ [1,3] ● , [4,2] ⨯ [1,3] ●
Sloka 4[1,4] ⨯ [2,4] ⚬ , [2,4] ⨯ [3,4] ⚬ , [2,4] ⨯ [4,4] ⚬
⮩ verše[1,4] ⨯ [2,4] ⚬ , [2,4] ⨯ [3,4] ⚬ , [2,4] ⨯ [4,4] ⚬
Sloka 5[1,5] ⨯ [3,5] ⚬ , [1,5] ⨯ [2,6] ● , [1,5] ⨯ [4,6] ● , [3,5] ⨯ [2,6] ● , [3,5] ⨯ [4,6] ●
⮩ verše[1,2] ⨯ [3,3] ●
Sloka 6[2,6] ⨯ [4,6] ⚬
⮩ verše[2,1] ⨯ [4,1] ⚬ , [2,2] ⨯ [4,3] ● , [2,5] ⨯ [4,6] ●

Zaznamenaný text


2,3,4:
1:
1,4:
2,3:
1,4:
2,3:

1,3,4:
2:

1,3:
1:
3:
1,3:
1,3:

2:
4:
2:
4:
2,4:
2:
4:


Srpitý měsíc kalně svítí
nejen on ztratil svou tvář
nejen on je rozkotán
video křičí večírky ničí
video křičí a všechny ničí
nejen on je rozkotán
večírek je rozkotán

V předsíni nazí lidé se plazí
osud záda rovný má
pod pohovkou Brandýs leží
vilný kluky nevnímá

Paní Hradečná už spí
paní Hradečná
paní Hradečná už spí 2x

Rozlité víno obrazy tvoří
atmosféře přispívá
večírku dnešním jediná deska
dokola když zaznívá
dokola když zazpívá

Dokola pořád jediná deska
nikdo už ??
gramofon už nestíhá
všichni pijou hrnečky lítaj
Hradečná ať naříká

Jediná deska pořád a znovu
Jediná deska pořád a znova
nikomu nic neříká
gramofon už nestíhá
všichni pijou hrnečky lítaj
Hradečná ať naříká
Hradečná už nedýchá

Paní Hradečná už spí
paní Hradečná
paní Hradečná už spí 2x
2x


1●
2,3,4●
2,3,4⚬
2,3,4⚬
2,3,4⚬
2,3,4⚬

2,3,4⚬
2,3,4⚬

[2,4●]
3●
1●[1,3●], 4⚬
4⚬
4●
2●

4●
2●


1. Live Horní Radouň (1990, 4.)

Srpitý měsíc kalně svítí

nejen on je rozkotán
video křičí večírky ničí
nejen on je rozkotán

V předsíni nazí lidé se plazí
osud záda rovný má
pod pohovkou Brandýs leží
vilný kluky nevnímá

Paní Hradečná už spí
paní Hradečná
paní Hradečná už spí 2x

Rozlité víno obrazy tvoří
atmosféře přispívá
večírku dnešním jediná deska
dokola když zaznívá

Dokola pořád jediná deska
nikdo už ??

všichni pijou hrnečky lítaj
Hradečná ať naříká
Paní Hradečná už spí
paní Hradečná
paní Hradečná už spí 2x
2x[2,3,4⚬]

2,3,4●
2,3⚬
2,3⚬


[2⚬]


2⚬

[2,4●], [3⚬]
3●
2. Na kovárně to je nářez (1990, 8.)

Srpitý měsíc kalně svítí
nejen on ztratil svou tvář

video křičí a všechny ničí
večírek je rozkotán

V předsíni nazí lidé se plazí
osud záda rovný má
pod pohovkou Brandýs leží
vilný kluky nevnímá

Paní Hradečná už spí
paní Hradečná
paní Hradečná už spí 2x

Rozlité víno obrazy tvoří
atmosféře přispívá
večírku dnešním jediná deska
dokola když zazpíváJediná deska pořád a znovu
nikomu nic neříká

všichni pijou hrnečky lítaj
Hradečná ať naříká


Paní Hradečná už spí
paní Hradečná
paní Hradečná už spí 2x
2x[1,4⚬]
1●

1,4⚬
1,4⚬


[1,3,4⚬]


1,3,4⚬[1,3●], [4⚬], 4⚬
4●


4●3. Live Havířov (1991, 11.)

Srpitý měsíc kalně svítí
nejen on ztratil svou tvář

video křičí a všechny ničí
večírek je rozkotán

V předsíni nazí lidé se plazí
osud záda rovný má
pod pohovkou Brandýs leží
vilný kluky nevnímá

Paní Hradečná už spí
paní Hradečná
paní Hradečná už spí 2x

Rozlité víno obrazy tvoří
atmosféře přispívá
večírku dnešním jediná deska
dokola když zaznívá

Dokola pořád jediná deska

gramofon už nestíhá
všichni pijou hrnečky lítaj
Hradečná ať naříká
Paní Hradečná už spí
paní Hradečná
paní Hradečná už spí 2x
2x[1,4⚬]
1●

1,4⚬
1,4⚬


[2⚬]


2⚬

[2,4●], [1⚬]

1●4. Live Jablonec (1991, 10.)

Srpitý měsíc kalně svítí
nejen on ztratil svou tvář

video křičí večírky ničí
nejen on je rozkotán

V předsíni nazí lidé se plazí
osud záda rovný má
pod pohovkou Brandýs leží
vilný kluky nevnímá

Paní Hradečná už spí
paní Hradečná
paní Hradečná už spí 2x

Rozlité víno obrazy tvoří
atmosféře přispívá
večírku dnešním jediná deska
dokola když zazníváJediná deska pořád a znova

gramofon už nestíhá
všichni pijou hrnečky lítaj

Hradečná už nedýchá

Paní Hradečná už spí
paní Hradečná
paní Hradečná už spí 2x
2x[1,2,3⚬]
1●

2,3⚬
2,3⚬


[2⚬]


2⚬[1,3●], [2⚬], 2⚬

2●


2●