Encyklopedie

československé alternativní scény

1968 - 1993

Autor: Ladislav Ašenbrener

Rozcestník > Píseň >

Potopa

Jaroslav Lederleitner / Peter Schredl

Prokazatelně zaznamenaná na nahrávkách

Typ nahrávky Nápověda Jméno Zvýraznění / Zobrazení
L 1. Zóna A - Potopa (1986, 1.)
L 2. Zóna A - Koncertné vykopávky a rarity (1987, 14.)
L 3. Zóna A - The greatest shits 84-86 (1988, 10.)
L 4. Zóna A - Live Praha (1988, 1.)
L 5. Zóna A - Potopa (1990, 1.)
L 6. Zóna A - Live Teplice (1993, 1.)

Textová kritika

Přehled zaznamenaných mutací 🠻

Sloka 2[1,2] ⨯ [2,2] ⚬ , [1,2] ⨯ [3,2] ⚬ , [1,2] ⨯ [6,2] ⚬ , [2,2] ⨯ [4,2] ⚬ , [2,2] ⨯ [5,2] ⚬ , [3,2] ⨯ [4,2] ⚬ , [3,2] ⨯ [5,2] ⚬ , [4,2] ⨯ [6,2] ⚬ , [5,2] ⨯ [6,2] ⚬
⮩ verše[1,3] ⨯ [2,3] ⚬ , [1,3] ⨯ [3,3] ⚬ , [1,3] ⨯ [6,3] ⚬ , [2,3] ⨯ [4,3] ⚬ , [2,3] ⨯ [5,3] ⚬ , [3,3] ⨯ [4,3] ⚬ , [3,3] ⨯ [5,3] ⚬ , [4,3] ⨯ [6,3] ⚬ , [5,3] ⨯ [6,3] ⚬

Zaznamenaný text
1,4,5:
2,3,6:

Počúval som dnes rádio
že zatopené je aj Tokio
že situácia je zúfalá
a nádej na záchranu pramalá

Stále prší a voda stúpa
príroda je zrazu krutá
nepozná už zľutovanie
a nepozná už zľutovanie
a vracia zlé zaobchádzanie

Voda všetko zaplavuje
a zmýva ľudské hriechy
keď na túto ľudskú špinu
už nestačili rieky
2x

Bolo to veľmi potrebné
a prišlo to v pravý čas
dajme si bozky posledné
veď potopa je tu zas
2,3,4,5,6⚬
2,3,4,5,6⚬

1. Potopa (1986, 1.)

Počúval som dnes rádio
že zatopené je aj Tokio
že situácia je zúfalá
a nádej na záchranu pramalá

Stále prší a voda stúpa
príroda je zrazu krutá
nepozná už zľutovanie
a vracia zlé zaobchádzanie

Voda všetko zaplavuje
a zmýva ľudské hriechy
keď na túto ľudskú špinu
už nestačili rieky
2x

Bolo to veľmi potrebné
a prišlo to v pravý čas
dajme si bozky posledné
veď potopa je tu zas
[2,3,6⚬]

2,3,6⚬

2. Koncertné v. . .rity (1987, 14.)

Počúval som dnes rádio
že zatopené je aj Tokio
že situácia je zúfalá
a nádej na záchranu pramalá

Stále prší a voda stúpa
príroda je zrazu krutá
a nepozná už zľutovanie
a vracia zlé zaobchádzanie

Voda všetko zaplavuje
a zmýva ľudské hriechy
keď na túto ľudskú špinu
už nestačili rieky
2x

Bolo to veľmi potrebné
a prišlo to v pravý čas
dajme si bozky posledné
veď potopa je tu zas
[1,4,5⚬]

1,4,5⚬

3. The greatest shits 84-86 (1988, 10.)

Počúval som dnes rádio
že zatopené je aj Tokio
že situácia je zúfalá
a nádej na záchranu pramalá

Stále prší a voda stúpa
príroda je zrazu krutá
a nepozná už zľutovanie
a vracia zlé zaobchádzanie

Voda všetko zaplavuje
a zmýva ľudské hriechy
keď na túto ľudskú špinu
už nestačili rieky
2x

Bolo to veľmi potrebné
a prišlo to v pravý čas
dajme si bozky posledné
veď potopa je tu zas
[1,4,5⚬]

1,4,5⚬

4. Live Praha (1988, 1.)

Počúval som dnes rádio
že zatopené je aj Tokio
že situácia je zúfalá
a nádej na záchranu pramalá

Stále prší a voda stúpa
príroda je zrazu krutá
nepozná už zľutovanie
a vracia zlé zaobchádzanie

Voda všetko zaplavuje
a zmýva ľudské hriechy
keď na túto ľudskú špinu
už nestačili rieky
2x

Bolo to veľmi potrebné
a prišlo to v pravý čas
dajme si bozky posledné
veď potopa je tu zas
[2,3,6⚬]

2,3,6⚬