Encyklopedie

československé alternativní scény

1968 - 1993

Autor: Ladislav Ašenbrener

Rozcestník > Píseň >

Dostanem sa hore

Svetozár Korbeľ / Peter Schredl

Prokazatelně zaznamenaná na nahrávkách

Typ nahrávky Nápověda Jméno Zvýraznění / Zobrazení
L 1. Zóna A - Live Bratislava (1985, 8.)
L 2. Zóna A - Potopa (1986, 2.)
L 3. Zóna A - Koncertné vykopávky a rarity (1987, 13.)
L 4. Zóna A - The greatest shits 84-86 (1988, 3.)

Textová kritika

Přehled zaznamenaných mutací 🠻

Sloka 5[2,5] ⨯ [1,6] ● , [3,5] ⨯ [1,6] ● , [4,5] ⨯ [1,6] ●
Sloka 7[1,7] ⨯ [2,7] ⚬ , [1,7] ⨯ [3,7] ⚬ , [1,7] ⨯ [4,7] ⚬ , [2,7] ⨯ [4,7] ⚬ , [3,7] ⨯ [4,7] ⚬
⮩ verše[1,1] ⨯ [4,1] ⚬ , [1,3] ⨯ [4,3] ⚬ , [2,1] ⨯ [4,1] ⚬ , [2,3] ⨯ [4,3] ⚬ , [2,4] ⨯ [4,4] ⚬ , [3,1] ⨯ [4,1] ⚬ , [3,3] ⨯ [4,3] ⚬ , [3,4] ⨯ [4,4] ⚬ , [2,4] ⨯ [1,5] ● , [3,4] ⨯ [1,5] ● , [4,4] ⨯ [1,5] ●

Zaznamenaný text

2,3,4:
2,3,4:
2,3,4:
2,3,4:

1:
1:
1:

1,2,3:
4:

1,2,3:
4:
2,3:
4:
1:

Sedia v kanceláriách
že robia sa robia
na platy sa sťažujú
a šéfov sa boja

Ja usilovne pracujem
a na čo je to dobré?
veď ja to niekam dotiahnem
a dostanem sa hore

Sú vo výskumných ústavoch
a usilovne bádajú
načo sú ich výskumy
dodnes márne hádajú

Ja usilovne pracujem
a na čo je to dobré?
veď ja to niekam dotiahnem
a dostanem sa hore

Zasa fáraš do bane
že budeš predák snívaš
chceš sa vidieť v novinách
a tak zopár ton pridáš

Zasa fáraš do bane
... vidieť v novinách
a tak zopár ton pridáš

Ja usilovne pracujem
Ty usilovne pracuješ
a na čo je to dobré?
veď ja to niekam dotiahnem
veď ty to niekam dotiahneš
a navždy ostanem dole
a navždy ostaneš dole
a dostanem sa hore

[1●]
[2,3,4●]4⚬
4⚬

4⚬
4⚬
1●, 4⚬
1●, 4⚬
2,3,4●

1. Live Bratislava (1985, 8.)

Sedia v kanceláriách
že robia sa robia
na platy sa sťažujú
a šéfov sa boja

Ja usilovne pracujem
a na čo je to dobré?
veď ja to niekam dotiahnem
a dostanem sa hore

Sú vo výskumných ústavoch
a usilovne bádajú
načo sú ich výskumy
dodnes márne hádajú

Ja usilovne pracujem
a na čo je to dobré?
veď ja to niekam dotiahnem
a dostanem sa hore


Zasa fáraš do bane
... vidieť v novinách
a tak zopár ton pridáš

Ja usilovne pracujem
a na čo je to dobré?
veď ja to niekam dotiahnem

a dostanem sa hore
[2,3,4●][2,3,4⚬], 4⚬

4⚬

2,3,4●

2. Potopa (1986, 2.)

Sedia v kanceláriách
že robia sa robia
na platy sa sťažujú
a šéfov sa boja

Ja usilovne pracujem
a na čo je to dobré?
veď ja to niekam dotiahnem
a dostanem sa hore

Sú vo výskumných ústavoch
a usilovne bádajú
načo sú ich výskumy
dodnes márne hádajú

Ja usilovne pracujem
a na čo je to dobré?
veď ja to niekam dotiahnem
a dostanem sa hore

Zasa fáraš do bane
že budeš predák snívaš
chceš sa vidieť v novinách
a tak zopár ton pridáš

Ja usilovne pracujem
a na čo je to dobré?
veď ja to niekam dotiahnem
a navždy ostanem dole
[1●]
[1,4⚬], 4⚬

4⚬
1●, 4⚬


3. Koncertné v. . .rity (1987, 13.)

Sedia v kanceláriách
že robia sa robia
na platy sa sťažujú
a šéfov sa boja

Ja usilovne pracujem
a na čo je to dobré?
veď ja to niekam dotiahnem
a dostanem sa hore

Sú vo výskumných ústavoch
a usilovne bádajú
načo sú ich výskumy
dodnes márne hádajú

Ja usilovne pracujem
a na čo je to dobré?
veď ja to niekam dotiahnem
a dostanem sa hore

Zasa fáraš do bane
že budeš predák snívaš
chceš sa vidieť v novinách
a tak zopár ton pridáš

Ja usilovne pracujem
a na čo je to dobré?
veď ja to niekam dotiahnem
a navždy ostanem dole
[1●]
[1,4⚬], 4⚬

4⚬
1●, 4⚬


4. The greatest shits 84-86 (1988, 3.)

Sedia v kanceláriách
že robia sa robia
na platy sa sťažujú
a šéfov sa boja

Ja usilovne pracujem
a na čo je to dobré?
veď ja to niekam dotiahnem
a dostanem sa hore

Sú vo výskumných ústavoch
a usilovne bádajú
načo sú ich výskumy
dodnes márne hádajú

Ja usilovne pracujem
a na čo je to dobré?
veď ja to niekam dotiahnem
a dostanem sa hore

Zasa fáraš do bane
že budeš predák snívaš
chceš sa vidieť v novinách
a tak zopár ton pridáš

Ty usilovne pracuješ
a na čo je to dobré?
veď ty to niekam dotiahneš
a navždy ostaneš dole
[1●]
[1,2,3⚬], 1,2,3⚬

1,2,3⚬
1●, 2,3⚬