Encyklopedie

československé alternativní scény

1968 - 1993

Autor: Ladislav Ašenbrener

Rozcestník > Píseň >

Bezcenné predstavy

Braňo Alex / Braňo Alex, Peter Schredl

Prokazatelně zaznamenaná na nahrávkách

Typ nahrávky Nápověda Jméno Zvýraznění / Zobrazení
L 1. Zóna A - Live Bratislava (1984, 4.)
L 2. Zóna A - Zóna A (1985, 6.)
L 3. Zóna A - The greatest shits 84-86 (1988, 2.)

Textová kritika

Přehled zaznamenaných mutací 🠻

Sloka 1[1,1] ⨯ [2,1] ⚬ , [1,1] ⨯ [3,1] ⚬
⮩ verše[1,4] ⨯ [2,4] ⚬ , [1,4] ⨯ [3,4] ⚬
Sloka 5[1,5] ⨯ [2,5] ⚬ , [1,5] ⨯ [3,5] ⚬
⮩ verše[1,4] ⨯ [2,4] ⚬ , [1,4] ⨯ [3,4] ⚬

Zaznamenaný text
1:
2,3:1:
2,3:Perfektne lesklý je polnočný vlak
idúci krajinou bez nástrah
predstavy moje sú nádherné
bezstarostné a bezcenné
a neskutočné a bezcenné

Že snívam to dobre vieš
aj tak mi nepomôžeš
pre mňa je noc to čo pre iných deň
pre mňa je život stále len sen

Nočné úlety a návraty ranné
smery a trasy sú neudané
fantázia moja je bohatá
skutočnosť však je snáď zakliata

Že snívam to dobre vieš
aj tak mi nepomôžeš
pre mňa je noc to čo pre iných deň
pre mňa je život stále len sen

Perfektne lesklý je polnočný vlak
idúci krajinou bez nástrah
predstavy moje sú nádherné
bezstarostné a bezcenné
a neskutočné a bezcenné

Že snívam to dobre vieš
aj tak mi nepomôžeš
pre mňa je noc to čo pre iných deň
pre mňa je život stále len sen

Nočné úlety a návraty ranné
smery a trasy sú neudané
fantázia moja je bohatá
skutočnosť však je snáď zakliata
2,3⚬
2,3⚬2,3⚬
2,3⚬1. Live Bratislava (1984, 4.)

Perfektne lesklý je polnočný vlak
idúci krajinou bez nástrah
predstavy moje sú nádherné
bezstarostné a bezcenné

Že snívam to dobre vieš
aj tak mi nepomôžeš
pre mňa je noc to čo pre iných deň
pre mňa je život stále len sen

Nočné úlety a návraty ranné
smery a trasy sú neudané
fantázia moja je bohatá
skutočnosť však je snáď zakliata

Že snívam to dobre vieš
aj tak mi nepomôžeš
pre mňa je noc to čo pre iných deň
pre mňa je život stále len sen

Perfektne lesklý je polnočný vlak
idúci krajinou bez nástrah
predstavy moje sú nádherné
bezstarostné a bezcenné

Že snívam to dobre vieš
aj tak mi nepomôžeš
pre mňa je noc to čo pre iných deň
pre mňa je život stále len sen

Nočné úlety a návraty ranné
smery a trasy sú neudané
fantázia moja je bohatá
skutočnosť však je snáď zakliata[2,3⚬]


2,3⚬
[2,3⚬]


2,3⚬2. Zóna A (1985, 6.)

Perfektne lesklý je polnočný vlak
idúci krajinou bez nástrah
predstavy moje sú nádherné
a neskutočné a bezcenné

Že snívam to dobre vieš
aj tak mi nepomôžeš
pre mňa je noc to čo pre iných deň
pre mňa je život stále len sen

Nočné úlety a návraty ranné
smery a trasy sú neudané
fantázia moja je bohatá
skutočnosť však je snáď zakliata

Že snívam to dobre vieš
aj tak mi nepomôžeš
pre mňa je noc to čo pre iných deň
pre mňa je život stále len sen

Perfektne lesklý je polnočný vlak
idúci krajinou bez nástrah
predstavy moje sú nádherné
a neskutočné a bezcenné

Že snívam to dobre vieš
aj tak mi nepomôžeš
pre mňa je noc to čo pre iných deň
pre mňa je život stále len sen

Nočné úlety a návraty ranné
smery a trasy sú neudané
fantázia moja je bohatá
skutočnosť však je snáď zakliata[1⚬]


1⚬
[1⚬]


1⚬3. The greatest shits 84-86 (1988, 2.)

Perfektne lesklý je polnočný vlak
idúci krajinou bez nástrah
predstavy moje sú nádherné
a neskutočné a bezcenné

Že snívam to dobre vieš
aj tak mi nepomôžeš
pre mňa je noc to čo pre iných deň
pre mňa je život stále len sen

Nočné úlety a návraty ranné
smery a trasy sú neudané
fantázia moja je bohatá
skutočnosť však je snáď zakliata

Že snívam to dobre vieš
aj tak mi nepomôžeš
pre mňa je noc to čo pre iných deň
pre mňa je život stále len sen

Perfektne lesklý je polnočný vlak
idúci krajinou bez nástrah
predstavy moje sú nádherné
a neskutočné a bezcenné

Že snívam to dobre vieš
aj tak mi nepomôžeš
pre mňa je noc to čo pre iných deň
pre mňa je život stále len sen

Nočné úlety a návraty ranné
smery a trasy sú neudané
fantázia moja je bohatá
skutočnosť však je snáď zakliata[1⚬]


1⚬
[1⚬]


1⚬