Encyklopedie

československé alternativní scény

1968 - 1993

Autor: Ladislav Ašenbrener

Rozcestník > Píseň >

Písničku si zazpíváme

P.S. / P.S.

Prokazatelně zaznamenaná na nahrávkách

Typ nahrávky Nápověda Jméno Zvýraznění / Zobrazení
L 1. P.S. - V oslovských lavicích (1988, 1.)
L 2. P.S. - Live Praha, Ženské domovy - Potlach naší osady (1991, 20.)

Textová kritika

Přehled zaznamenaných mutací 🠻

Sloka 1[2,1] ⨯ [1,2] ●
Sloka 2[1,2] ⨯ [2,3] ●
Sloka 3[2,3] ⨯ [1,4] ●
Sloka 5[1,5] ⨯ [2,6] †
Sloka 6[1,6] ⨯ [2,6] ⚬
⮩ verše[2,5] ⨯ [1,4] †
Sl. 8 / Zar. 9[2,9] ⨯ [1,10] ●
Sl. 9 / Zar. 10[1,10] ⨯ [2,11] ●
Sl. 10 / Zar. 11[2,11] ⨯ [1,12] ●

Zaznamenaný text

2:
2:
2:
2:

1:

2:
2:
2:
2:

1:

1:

2:


2:
2:
2:
2:

1:
1:
1:
1:
1:

2:
2:
2:
2:

1:
1:
1:
1:

Jedeme tramvají
a flašku čůča máme
nejlepší písničku
vod P.S. zazpíváme

Škola

Která to bude
to však neví nikdo z nás
takže si dáme všechny
vždyť Pampáš už má hlas

Vypadá pěkně zvenku, ale uvnitř je to ještě lepší. Učíme se ve velkých pěkných učebnách. Každý z nás má svou zásuvku, do které si ukládá školní potřeby. Chodby jsou veselé, plné pěkných obrázků ??, malované žáky naší školy. Každou chvíli je tu také výstava obrazů známých malířů. Ale ani odpoledne není ve školní budově pusto. Mnoho dětí se baví v různých zájmových kroužcích.

V roce 1972 si dala naše škola socialistický závazek, že vypacuje koncepci a obsahový i organizační návrh na zřízení školy s rozšířeným výchovným systémem. A již za necelý rok po vyhlášení závazku zní školou v době po vyučování hudba, zpěv, recitace. Každý si může vybrat zájmový kroužek podle svého vkusu.

Jedeme tramvají
a flašku čůča máme
nejlepší písničku
vod P.S. zazpíváme
2x

Která to bude
to však neví nikdo z nás
takže si dáme všechny
vždyť Pampáš už má hlas

Jedeme na koni
a svý bendža máme
nejlepší písničku
vod P.S. zazpíváme

Jedeme tramvají
a flašku čůča máme
nejlepší písničku
vod P.S. zazpíváme
2x

Která to bude
to však neví nikdo z nás
tak už toho necháme
už toho máme dost

Která to bude
to však neví nikdo z nás
takže si dáme všechny
vždyť Pampáš už má hlas

[1●]
[2●]

[1●]
[2●]

[2†]

1†


[1●]
[2●]

[1●]
[2●]
1. V oslovských lavicích (1988, 1.)


Škola


Vypadá pěkně zvenku, ale uvnitř je to ještě lepší. Učíme se ve velkých pěkných učebnách. Každý z nás má svou zásuvku, do které si ukládá školní potřeby. Chodby jsou veselé, plné pěkných obrázků ??, malované žáky naší školy. Každou chvíli je tu také výstava obrazů známých malířů. Ale ani odpoledne není ve školní budově pusto. Mnoho dětí se baví v různých zájmových kroužcích.

V roce 1972 si dala naše škola socialistický závazek, že vypacuje koncepci a obsahový i organizační návrh na zřízení školy s rozšířeným výchovným systémem. A již za necelý rok po vyhlášení závazku zní školou v době po vyučování hudba, zpěv, recitace. Každý si může vybrat zájmový kroužek podle svého vkusu.

Jedeme tramvají
a flašku čůča máme
nejlepší písničku
vod P.S. zazpíváme


Která to bude
to však neví nikdo z nás
takže si dáme všechny
vždyť Pampáš už má hlas


Jedeme tramvají
a flašku čůča máme
nejlepší písničku
vod P.S. zazpíváme
2x


Která to bude
to však neví nikdo z nás
takže si dáme všechny
vždyť Pampáš už má hlas
[2●]


[2●]

[2✚]

[2⚬][2●]


[2●]
2. Live Praha,. . .sady (1991, 20.)

Jedeme tramvají
a flašku čůča máme
nejlepší písničku
vod P.S. zazpívámeKterá to bude
to však neví nikdo z nás
takže si dáme všechny
vždyť Pampáš už má hlas

Jedeme tramvají
a flašku čůča máme
nejlepší písničku
vod P.S. zazpíváme
2x

Která to bude
to však neví nikdo z nás
takže si dáme všechny
vždyť Pampáš už má hlas

Jedeme na koni
a svý bendža máme
nejlepší písničku
vod P.S. zazpívámeKterá to bude
to však neví nikdo z nás
tak už toho necháme
už toho máme dost
[1●]


[1●]
[1⚬]1✚


[1●]


[1●]