Encyklopedie

československé alternativní scény

1968 - 1993

Autor: Ladislav Ašenbrener

Rozcestník > Píseň >

Bijte je

Suicidal commando / Suicidal commando

Prokazatelně zaznamenaná na nahrávkách

Typ nahrávky Nápověda Jméno Zvýraznění / Zobrazení
L 1. Suicidal commando - Zkušebna (1987, 3.)
L 2. Suicidal commando - Made In Perestroika (1988, 8.)
L 3. Suicidal commando - Live (1989, 6.)

Textová kritika

Přehled zaznamenaných mutací 🠻

Sloka 3[1,3] ⨯ [2,4] ● , [3,3] ⨯ [2,4] ●
Sloka 5[2,5] ⨯ [1,3] † , [2,5] ⨯ [3,3] †

Zaznamenaný text
1,3:

2:
2:
2:

2:

Šel jsem večer po náměstí
viděl jsem tam barevnou držku
přetáh jsem ji řetězem
tekla z ní krev

Bijte je barevný držky oi oi oi

2x

Když jsem potkal ??
pozval jsem ji na pivo
??

Bijte je barevný držky oi oi oi
[2†], [2●]

[1,3●][1,3†]

1. Zkušebna (1987, 3.)

Šel jsem večer po náměstí
viděl jsem tam barevnou držku
přetáh jsem ji řetězem
tekla z ní krev

Bijte je barevný držky oi oi oi

2x
[2✚], [2●]2. Made In Perestroika (1988, 8.)

Šel jsem večer po náměstí
viděl jsem tam barevnou držku
přetáh jsem ji řetězem
tekla z ní krev

Bijte je barevný držky oi oi oiKdyž jsem potkal ??
pozval jsem ji na pivo
??

Bijte je barevný držky oi oi oi
[1,3●][1,3✚]

3. Live (1989, 6.)

Šel jsem večer po náměstí
viděl jsem tam barevnou držku
přetáh jsem ji řetězem
tekla z ní krev

Bijte je barevný držky oi oi oi

2x
[2✚], [2●]