Encyklopedie

československé alternativní scény

1968 - 1993

Autor: Ladislav Ašenbrener

Rozcestník > Píseň >

Červený smích

Paprsky inženýra Garina / Leonid Nikolajevič Andrejev

Prokazatelně zaznamenaná na nahrávkách

Typ nahrávky Nápověda Jméno Zvýraznění / Zobrazení
L 1. Paprsky inženýra Garina - Blbá Evropa (1991, 10.)

Textová kritika

Přehled zaznamenaných mutací 🠻

Píseň má pouze 1 zaznamenanou verzi.

Zaznamenaný textNyní teprve rozum ztrácím, proto sedím a rozmlouvám s vámi, ale až mě rozum úplně opustí, vyběhnu do pole, vyběhnu do pole, vyvolám heslo. Shromáždím kolem sebe ty chrabré lidi, ty rytíře bez strachu a vypovím válku všemu světu. Veselým zástupem s hudbou a posměvy vstoupíme do měst a do vesnic a kudy půjdeme, tam bude vše červeno, tam bude vše kroužiti a křepčiti jako plamen. Ti, kdož nezahynuli, připojí se k nám a naše chrabrá armáda bude růsti jako lavina a očistí celý svět. Kdopak řekl, že se nesmí vraždit, pálit a loupit? Kdopak řekl, že se nesmí vraždit, pálit a loupit? Budeme vraždit, loupit a pálit. My veselá, bezstarostná rota hrdinů. My všechno zničíme, jejich budovy, jejich univerzity a muzea. My veselé děti, my, my plní ohnivého smíchu zaplesáme na rozvalinách. Za náš domov prohlašuji blázinec, našimi nepříteli a šílenci všechny ty, kteří dosud nezešíleli, až já veliký, nepřemožitelný a radostný ovládnu svět jako jeho jediný vládce a pán. Jako jeho jediný pán. Jaký veselý smích zachvěje vesmírem. Přátelé, přátelé, budeme míti červený měsíc a červené slunce a zvěř bude mít červenou veselou srst. A stáhneme kůži z každého, kdo je příliš bílý, kdo je příliš bílý. Ještě jste neokusili krve? Je trochu lepkavá, trochu teplá, ale červená a má takový veselý červený smích.1. Blbá Evropa (1991, 10.)

Nyní teprve rozum ztrácím, proto sedím a rozmlouvám s vámi, ale až mě rozum úplně opustí, vyběhnu do pole, vyběhnu do pole, vyvolám heslo. Shromáždím kolem sebe ty chrabré lidi, ty rytíře bez strachu a vypovím válku všemu světu. Veselým zástupem s hudbou a posměvy vstoupíme do měst a do vesnic a kudy půjdeme, tam bude vše červeno, tam bude vše kroužiti a křepčiti jako plamen. Ti, kdož nezahynuli, připojí se k nám a naše chrabrá armáda bude růsti jako lavina a očistí celý svět. Kdopak řekl, že se nesmí vraždit, pálit a loupit? Kdopak řekl, že se nesmí vraždit, pálit a loupit? Budeme vraždit, loupit a pálit. My veselá, bezstarostná rota hrdinů. My všechno zničíme, jejich budovy, jejich univerzity a muzea. My veselé děti, my, my plní ohnivého smíchu zaplesáme na rozvalinách. Za náš domov prohlašuji blázinec, našimi nepříteli a šílenci všechny ty, kteří dosud nezešíleli, až já veliký, nepřemožitelný a radostný ovládnu svět jako jeho jediný vládce a pán. Jako jeho jediný pán. Jaký veselý smích zachvěje vesmírem. Přátelé, přátelé, budeme míti červený měsíc a červené slunce a zvěř bude mít červenou veselou srst. A stáhneme kůži z každého, kdo je příliš bílý, kdo je příliš bílý. Ještě jste neokusili krve? Je trochu lepkavá, trochu teplá, ale červená a má takový veselý červený smích.