Encyklopedie

československé alternativní scény

1968 - 1993

Autor: Ladislav Ašenbrener

Rozcestník > Píseň >

Tyger

Milan Hlavsa / William Blake

Prokazatelně zaznamenaná na nahrávkách

Typ nahrávky Nápověda Jméno Zvýraznění / Zobrazení
L 1. Půlnoc - Live in New York (1989, 8.)
L 2. Půlnoc - Půlnoc (1990, 5.)

Textová kritika

Přehled zaznamenaných mutací 🠻

Sloka 1[1,1] ⨯ [2,2] ●
Sloka 2[2,2] ⨯ [1,3] ●
Sloka 3[1,3] ⨯ [2,4] ●
Sloka 4[2,4] ⨯ [1,5] ●
Sloka 5[1,5] ⨯ [2,6] ●
Sloka 6[2,6] ⨯ [1,7] ●
Sloka 7[1,7] ⨯ [2,8] ●
Sloka 8[2,8] ⨯ [1,9] ●
Sloka 9[1,9] ⨯ [2,10] ●
Sloka 10[2,10] ⨯ [1,11] ●
Sloka 11[1,11] ⨯ [2,12] ●
Sloka 13[2,13] ⨯ [1,11] †

Zaznamenaný text

1:
1:
1:
1:

2:
2:
2:
2:

1:
1:
1:
1:

2:
2:
2:
2:

1:
1:
1:
1:

2:
2:
2:
2:

1:
1:
1:
1:

2:
2:
2:
2:

1:
1:
1:
1:

2:
2:
2:
2:

1:
1:
1:
1:

2:
2:
2:
2:

2:
2:

Tyger tyger burning bright
in the forest of the night
what immortal hand or eye
could frame thy fearful symmetry

Tygře tygře ohnivou
záříš svítíš lesní tmou
kdo ten nesmrtelník byl
jenž z ní ti souměr setrojil

In what distant deeps or skies
burnt the fire or thine eyes
on what wings dare he aspire
what the hand dare seize the fire

V kterých hlubinách či nebesích
hořel oheň v očích tvých
kdo opovážil vlet se dál
rukou tam ten oheň brát

And what shoulder and what art
could twist the sinews of thy heart
and when thy heart began to beat
what dread hand and what dread feet

Kdo v tvém srdci k svalu sval
uměním a silou spjal
čí hrozná ruka mohla vzít
srdce když chce jalo bít

What the hammer what the chain
in what furnace was thy brain
and what anvil what dread grasp
dare its deadly terrors claps

Kým byl mozek ukován
v kterou pec byl potom dán
jeho hrůzy strašlivé
kdo je sevřel v pěsti své

When the stars threw down their spears
and what'd heaven with their tears
did he smile his work to see
did ho who made the lamb make thee

A kdy hvězdy vrhaly střely
spokojen byl s dílem svým
je snad tvůrce beránků
i stvořitelem tvým

Tyger tyger burning bright
in the forest of the night
what immortal hand or eye
dare frame thy fearful symmetry

Tygře tygře ohnivou
záříš svítíš lesní tmou
kdo ten nesmrtelník byl
jenž z ní ti souměr setrojil

Tyger tyger burning bright
in the forest of the night

[2●]
[1●]
[2●]
[1●]
[2●]
[1●]
[2●]
[1●]
[2●]
[1●]
[2†], [2●]
[1●]
[1†]


1. Live in New York (1989, 8.)

Tyger tyger burning bright
in the forest of the night
what immortal hand or eye
could frame thy fearful symmetry


In what distant deeps or skies
burnt the fire or thine eyes
on what wings dare he aspire
what the hand dare seize the fire


And what shoulder and what art
could twist the sinews of thy heart
and when thy heart began to beat
what dread hand and what dread feet


What the hammer what the chain
in what furnace was thy brain
and what anvil what dread grasp
dare its deadly terrors claps


When the stars threw down their spears
and what'd heaven with their tears
did he smile his work to see
did ho who made the lamb make thee


Tyger tyger burning bright
in the forest of the night
what immortal hand or eye
dare frame thy fearful symmetry[2●]

[2●]

[2●]

[2●]

[2●]

[2✚], [2●]
2. Půlnoc (1990, 5.)


Tygře tygře ohnivou
záříš svítíš lesní tmou
kdo ten nesmrtelník byl
jenž z ní ti souměr setrojil


V kterých hlubinách či nebesích
hořel oheň v očích tvých
kdo opovážil vlet se dál
rukou tam ten oheň brát


Kdo v tvém srdci k svalu sval
uměním a silou spjal
čí hrozná ruka mohla vzít
srdce když chce jalo bít


Kým byl mozek ukován
v kterou pec byl potom dán
jeho hrůzy strašlivé
kdo je sevřel v pěsti své


A kdy hvězdy vrhaly střely
spokojen byl s dílem svým
je snad tvůrce beránků
i stvořitelem tvým


Tygře tygře ohnivou
záříš svítíš lesní tmou
kdo ten nesmrtelník byl
jenž z ní ti souměr setrojil

Tyger tyger burning bright
in the forest of the night
[1●]

[1●]

[1●]

[1●]

[1●]

[1●]
[1✚]